L’Observatori ODS promourà espais de debat i reflexió on es presentin els resultats dels informes anuals i es discuteixin qüestions vinculades al compliment dels ODS per part de les empreses espanyoles.

OBSERVATORI ODS

Actualment no hi ha programades activitats de l'Observatori ODS.

Newsletter