Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/observatorio-ods/informe_CARROUSEL

Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/observatorio-ods/informe_LEMA

Els informes de l’Observatori s’elaboren amb periodicitat anual a partir de l’anàlisi quantitativa de les memòries de les empreses i de l’anàlisi qualitativa d’un subgrup d’empreses capdavanteres en l’adopció dels ODS.

Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/observatorio-ods/informe_LINEA-ACTUACION

  • INFORMES

    El primer informe 2018 estudia la contribució als ODS del conjunt de les empreses cotitzades espanyoles i analitza qualitativament el comportament d’un subgrup d’11 empreses líders en aquest àmbit.

    Aquest resum executiu és una breu síntesi del primer informe anual de l’Observatori dels ODS. S’hi recullen les idees clau obtingudes com a resultat de la investigació, però no es desenvolupen extensament ni es justifiquen des d’un punt de vista metodològic. Per a una millor comprensió i justificació dels diferents temes apuntats, recomanem al lector que es descarregui el document complet.