"L’activitat empresarial, la inversió i la innovació privades són els grans motors de la productivitat, el creixement econòmic inclusiu i la creació d’ocupació. […] Exhortem totes les empreses a fer servir la seva creativitat i innovació per resoldre els problemes relacionats amb el desenvolupament sostenible."
Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible (Nacions Unides)

  • ODS I EMPRESA

    Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són un nou conjunt universal de fites, objectius i indicadors que els estats membres de les Nacions Unides s’han compromès a seguir per emmarcar les seves agendes i polítiques públiques durant els 15 anys vinents (2015-2030).

    Els ODS segueixen i amplien els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), alhora que emfatitzen la necessitat que el sector privat adopti un rol actiu en la seva adopció i compliment.

    La implicació del sector privat en la implementació de l’Agenda de Desenvolupament Sostenible suposa una gran oportunitat per a les empreses amb visió de futur, disposades a desenvolupar els nous negocis que són necessaris per fer-la realitat.

    Els ODS han d’actuar com una brúixola per orientar l’estratègia de totes aquestes empreses amb visió a llarg termini i compromeses amb la societat.