L’Observatori dels ODS és un centre d’anàlisi creat per ”la Caixa” en col·laboració amb l’equip investigador de la Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica d’ESADE.

 • MISSIÓ

  La missió de l’Observatori és fer un seguiment continuat del compliment dels ODS per part d’un grup rellevant i representatiu sectorialment d’empreses espanyoles.

 • OBJECTIUS

  • - Avaluar els progressos i les contribucions de les empreses espanyoles en el compliment dels ODS.

  • - Seleccionar el subconjunt de paràmetres, objectius i indicadors globals dels ODS amb incidència directa en l’àmbit propi d’actuació de les empreses i dissenyar una mètrica vàlida per a la puntuació de l’assoliment de cada paràmetre triat.

  • - Oferir anualment de manera informativa les dades bàsiques i les conclusions principals d’aquest seguiment.

  • - Presentar eventualment estudis de casos i exemples d’acompliment de bones pràctiques, eines i iniciatives innovadores amb capacitat de ser replicables en altres empreses.

  • - Convertir la plantilla d’indicadors d’avaluació dels ODS utilitzada per l’Observatori en una eina de consulta útil per a l’autoavaluació del conjunt d’empreses espanyoles.

  • - Promoure sinergies, punts de trobada i discussió entre empreses, on es puguin compartir bones pràctiques.

  • - Promoure el debat social i la conscienciació pública sobre la rellevància d’aquests objectius i del paper i la contribució de les empreses a l’hora d’assolir-los.

Alma, la xarxa social social

divendres, 21 jun. 2019

Si no és sostenible, no és progrés

La producció empresarial actual és insostenible. Per posar-hi remei, la Fundació Bancària ”la Caixa” va crear l’Observatori dels ODS, que analitza el compliment de les empreses espanyoles de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.