Quins són l’evolució i els efectes del creixement econòmic? És possible construir models alternatius? Quin és el paper dels actors que intervenen en l’economia?

PROPERES ACTIVITATS

 • Desigualtat social i comunicació digital

  CICLE: COMBATRE LES DESIGUALTATS: EL GRAN REPTE GLOBAL

  La darrera dècada s’ha caracteritzat per un extraordinari desenvolupament tecnològic basat en tecnologies de la informació i comunicació, al temps que s’accentuava la desigualtat social. No obstant això, no hi ha relació directa entre els dos processos. I la divisòria digital en termes d’accés a Internet s’està dissipant. La desigualtat fonamental és la diferent capacitat cultural i educativa de les persones per a gestionar de manera eficaç l’economia de la informació i la cultura digital. Per tant, la qüestió a tractar no és tant la difusió informàtica i de comunicació de xarxes sinó la modernització innovadora del sistema d’ensenyament.

  A càrrec de:
  - Manuel Castells, catedràtic de sociologia de la Universitat Oberta de Catalunya.

  Dimarts 29 de maig de 2018, a les 18.30 h.

 • Relacions laborals i polítiques actives: centralitzar o descentralitzar?

  CICLE: CANVIS EN EL TREBALL I EL BENESTAR A ESPANYA DAVANT LA REVOLUCIÓ DIGITAL

  Quins canvis comportarà la quarta revolució industrial en les relacions laborals? Què s’està fent en l’àmbit local, a Catalunya? És suficient per donar resposta als grans reptes que es plantegen? I en la perspectiva global: com treballa la UE? Quina és la posició dels principals sindicats europeus davant del canvi digital? La descentralització de les relacions laborals respecta les oportunitats d’ocupació? La descentralització de les polítiques actives no serà més efectiva que la recentralització actual?

  A càrrec de:
  - Alberto Pastor, professor titular de Dret del Treball de la UAB.
  - Salud Navarro, cap del Servei d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament de Cerdanyola i professora associada de la UAB.
  - Christophe Degryse, investigador sènior de l’European Trade Union Institute.

  Coordina:
  - Oscar Molina, agregat de Sociologia (UAB).

  Dimecres 30 de maig de 2018, a les 18.30 h.

 • La nova mobilitat: del cotxe particular al ciutadà multimodal

  CICLE: CRÉIXER SENSE CONSUMIR: EXPERIÈNCIES D'ECONOMIA CIRCULAR

  Moure’ns és un acte quotidià. Tots som vianants en algun moment del dia. També som conductors, acompanyants o usuaris de modes de transport privats i públics. I la forma com ens movem no és un acte neutre; té efectes sobre el disseny de l’espai urbà, la distribució de l’espai viari, la qualitat de l’aire que respirem...

  A càrrec de:
  - Àngel López, responsable del programa del vehicle elèctric de l’Ajuntament de Barcelona.
  - Josep Mateu, president del RACC.
  - Carles Casanovas, delegat de la Flota de Taxi Ecològic.

  Moderat per:
  - Lídia Heredia, periodista.

  Dijous 31 de maig de 2018, a les 18.30 h.

 • Estratègies d’expansió internacionals

  CICLE: CAL REINDUSTRIALITZAR CATALUNYA

  Millorar la presència exterior, exportar cada vegada més, és una necessitat fonamental de la indústria catalana si no es vol quedar reduïda al seu àmbit territorial i, a la llarga, perdre el mercat interior a mans d’altres indústries i economies més competitives. L’economia catalana fa anys que mira cap a fora i els resultats són positius. Però, què més es pot fer? Com han plantejat l’expansió internacional algunes de les indústries més potents del món? Com es pot lligar aquesta necessitat de desenvolupament i expansió amb l’economia circular i el respecte al medi ambient?

  A càrrec de:
  - Pedro Mier, president d’AMETIC.

  Dilluns 4 de juny de 2018, a les 18.30 h.

 • Ciutat circular: Amsterdam, tecnologia sostenible i creativitat ciutadana

  CICLE: CRÉIXER SENSE CONSUMIR: EXPERIÈNCIES D'ECONOMIA CIRCULAR

  Els desafiaments col·lectius de les ciutats en què vivim són enormes. Com podem redistribuir l’espai, replanificar les infraestructures i els serveis, l’habitatge i la mobilitat? Com podem gestionar eficientment l’energia, reutilitzar l’aigua i recircular els materials i els recursos?

  La tecnologia i internet hi tenen un paper essencial, però és l’energia de les persones, la creativitat, la cooperació entre iguals allò que fa que les societats avancin. Amsterdam es repensa amb visió i acció circulars com a laboratori urbà. Conèixer-ho ens permetrà pensar, també, a com ho podem aplicar a la nostra llar i a les nostres ciutats.

  A càrrec de:
  - Sladjana Mijatovic, responsable d’Innovació Circular de la ciutat d’Amsterdam.

  Modera:
  - Ariadna Oltra, periodista.

  Dijous 14 de juny de 2018, a les 18.30 h.

 • L’empresa social: presentació de materials divulgatius

  CICLE: L'EMPRESA SOCIAL: OPORTUNITAT DE FUTUR

  En aquesta jornada aprofundirem sobre el concepte d’empresa social, que continua sent un concepte controvertit en el nostre context social i econòmic. Veurem com s’aproximen a aquest concepte des de la universitat, des de l’Administració i des de la pràctica de les seves pròpies iniciatives. Comptant amb la participació de CIRIEC, una organització referent en la matèria des de l’àmbit acadèmic, amb representants de l’Administració i amb representants d’empreses socials de trajectòria contrastada, intentarem respondre les preguntes següents: què és l’empresa social? Quina relació ha de tenir amb l’ESS? Com es poden establir aliances entre la universitat i els altres actors per aprofundir en el model de l’empresa social? Què podem aprendre de les experiències internacionals?

  A càrrec de:
  - Esther Oliveras, UPF.
  - Marta Mas, UIC.
  - Martin Habiague, Espai Mescladís.
  - Pere Serrasolses, Biciclot.
  - Social Forest (per confirmar).
  - Josep Vidal, director general d’ESS de la Generalitat.
  - Álvaro Porro, Comissionat d’ESS de l’Ajuntament de Barcelona.

  Dimarts 19 de juny de 2018, a les 11.30 h.

 • L’impacte del canvi tecnològic en el món laboral

  CICLE: CANVIS EN EL TREBALL I EL BENESTAR A ESPANYA DAVANT LA REVOLUCIÓ DIGITAL

  Analitzarem el paper que poden tenir la Comissió i els estats per aconseguir que els efectes de la quarta revolució industrial afavoreixin els treballadors europeus. Des de la perspectiva espanyola, cal veure de quina manera l’Estat pot intervenir a través de l’economia, la regulació i la fiscalitat per maximitzar els beneficis de la revolució digital i minimitzar-ne els riscos.

  A càrrec de:
  - Isabelle Maquet, responsable de la unitat adjunta de la Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió per Espanya i Malta de la Comissió Europea.
  - Oscar Molina, professor agregat de Sociologia de la UAB.

  Modera:
  - Fausto Miguélez, catedràtic de Sociologia de la UAB.

  Dijous 21 de juny de 2018, a les 18.30 h.

Newsletter