Quins són l’evolució i els efectes del creixement econòmic? És possible construir models alternatius? Quin és el paper dels actors que intervenen en l’economia?

TEMÀTICA ECONÒMICA

Actualment no hi ha programades activitats de temàtica econòmica.

Newsletter