Informes i col·laboracions

Donem suport a estudis i iniciatives a favor de mitigar l’impacte del canvi climàtic i de la contaminació atmosfèrica.

 • QUÈ FEM

  Col·laborem en estudis a l’entorn de problemes mediambientals actuals i futurs i participem en iniciatives a favor de la conservació del medi ambient.

  • Informe de la situació de les emissions de CO2 al món

   L’informe anual de la situació de les emissions de CO2 al món, liderat per Fundació Empresa i Clima, és una anàlisi exhaustiva de les dades sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) a Espanya, Europa i les macrozones mundials. Amb aquest informe la Fundació Empresa i Clima renova el compromís amb tots els sectors empresarials, les administracions i la societat en general.

   L’informe ha esdevingut una bona eina d’anàlisi per augmentar la competitivitat de les nostres empreses i orientar sobre les oportunitats de negoci que ofereixen els mercats de drets d’emissió arreu del món.

  • Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

   L’Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, impulsat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, el Servei Meteorològic de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans, té l’objectiu d’analitzar l’estat del clima i la seva evolució recent i futura a Catalunya, tant des del punt de vista de les bases científiques com en relació amb els diversos subsistemes naturals i els sectors socioeconòmics.

   En aquest informe, integrat per vint-i-quatre capítols, hi participen aproximadament cent trenta autors, tots ells científics i experts tècnics, i hi contribueixen prop de quaranta revisors científics.

  • Participació en «L’Hora del Planeta»

   L’Obra Social ”la Caixa”, d’acord amb el seu compromís amb la sensibilització pel canvi climàtic, se suma anualment a la iniciativa L’Hora del Planeta, un esdeveniment internacional impulsat per l’ONG World Wildlife Fund for Nature (WWF) que se celebra l’últim dissabte de març de cada any.

   Durant aquesta iniciativa tots els llums dels nostres centres socials i culturals es mantenen apagats.

  • Participació en projectes per a la compensació de la petjada de carboni

   Des de l’Obra Social ”la Caixa” participem de la preocupació que genera l’impacte de les activitats antropogèniques sobre el funcionament de la biosfera. Per això, des de 2011, impulsem una estratègia de gestió del carboni que inclou el càlcul i la compensació de la nostra petjada de carboni. Així mateix, les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle que per la nostra activitat no podem evitar, les compensem mitjançant la participació en projectes de reducció d’emissions d’alta qualitat del mercat voluntari de carboni, certificats mitjançant estàndards internacionals.