Descobreix tots els secrets del món natural

L'Obra Social "la Caixa" col·labora amb el Museu Nacional de Ciències Naturals, un dels instituts de recerca científica més importants dins d'aquest àmbit al nostre país i un dels museus de ciències naturals més antics del món.

A més de progressar en el coneixement del món natural, el museu treballa per posar tots els descobriments a l'abast de la societat.

Com és avui dia el planeta i com ha canviat des dels seus inicis? Podem comprendre la diversitat enorme que hi ha hagut des que va començar la vida fins a l'actualitat?

El Museu Nacional de Ciències Naturals organitza exposicions que ens permeten acostar de manera amena a tots els secrets del món natural i ampliar el coneixement de tot el que ens envolta.

Amb instal·lacions permanents i exhibicions temporals, el museu ofereix una visió privilegiada del món natural i s'endinsa en la història del planeta i els misteris de l'evolució.

A través de totes les activitats, el museu compleix una funció de conscienciació ecològica important, factor clau per desenvolupar conductes que garanteixin un desenvolupament sostenible.