Visualització del contingut web

ciencia/ciencia-y-sociedad/hypatia_CARROUSEL

Visualització del contingut web

ciencia/ciencia-y-sociedad/hypatia_DESTACADO-TITULO-CON-ENLACE-2-COLUMNAS

HYPATIA és un projecte finançat per la Comissió Europea en el context del programa marc Horitzó 2020 que aborda el repte de reunir diferents actors de la societat per tal d’atraure més noies adolescents a les carreres de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, conegudes com a STEM.

El projecte HYPATIA es desenvolupa al llarg de tres anys (2015-2018). Les activitats que sorgeixin del projecte s’aplicaran en diferents països de la Unió Europea i altres estats i amb aquesta finalitat s’ha creat un consorci format per un conjunt de catorze nodes o hubs a fi de garantir-ne una gran acollida.

S’espera que els impactes del projecte proporcionin un canvi en la manera de comunicar la ciència i un augment notable de la participació de les joves europees en el model STEM. Això portarà a afavorir la consecució d’un dels objectius de l’Espai Europeu de Recerca: incrementar el nombre d’investigadores a Europa. En aquest desafiament, escoles, centres de ciència i indústries tenen un paper important. 

”la Caixa” coordina el consorci espanyol del projecte per tal d’aplicar les activitats en diferents entitats i punts del territori de l’estat espanyol. 

Visualització del contingut web

ciencia/ciencia-y-sociedad/hypatia_CONVOCATORIAS-CONTENIDO

  • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation (H2020-GERI-2014-1) under the grant agreement No. 665566.