Tens un projecte que creus que pot evidenciar el valor de la cultura com a motor de canvi i millora de la societat?

Registra-t'hi

Línia d´actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Les arts plàstiques, la música, el teatre, la dansa o la literatura es poden fer servir com a eines de transformació social. Per aquest motiu, convoquem ajuts per a projectes d’entitats culturals i d’artistes que afavoreixin l’ús de l’art i la cultura com a instruments que poden incidir en aspectes com el desenvolupament personal i la inclusió social.
 • DATES CLAU

  Del 27 d’abril al 8 de juny de 2020.

 • QUÈ FEM

  Donem suport a equipaments, institucions, entitats culturals i artistes que vulguin desenvolupar projectes artístics que impliquin la participació de col·lectius en situació de vulnerabilitat o persones d’un mateix entorn o barri, amb l’objectiu d’afavorir processos de transformació social. Alhora que afavorim aspectes de desenvolupament personal, també podem ajudar aquests col·lectius a involucrar-se en projectes de creació artística que contribueixin a regenerar i millorar la convivència en barris i comunitats.

  A través del Portal de convocatòries podràs accedir a l'àrea privada per iniciar i gestionar les sol·licituds a les convocatòries que t'interessin.

 • LÍNIES D'ACTUACIÓ

  1. Promoció d'activitats vinculades a les arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura i les arts escèniques com a recursos de desenvolupament personal i inclusió social.

  2. Foment del paper actiu dels col·lectius participants i dels professionals del món de la cultura en activitats de caràcter social.

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto

Per presentar un projecte cal que l’equipament, institució, entitat cultural o artista sol·licitant s'acrediti a l'aplicació Portal de convocatòries.

- Per a equipaments, institucions, entitats culturals o artistes acreditats en anys anteriors, cal que aquest any 2019 actualitzin la seva informació al Portal. Cal que s’assegurin que tota la informació i tots els documents estan vigents en el moment de presentar la sol·licitud.

- Equipaments, institucions, entitats culturals o artistes no acreditats: el procés d'acreditació es fa a través de l'aplicació, on s'obté la clau d'accés (usuari i contrasenya).

Hi ha una guia de suport per facilitar la presentació del projecte, que està disponible al Portal de convocatòries, a l’apartat “Documentació”, i al web de la Fundació ”la Caixa”, a l’apartat “Convocatòries”.

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto

La presentació de projectes es fa a través de l'aplicació Portal de convocatòries amb l'usuari i la contrasenya obtinguts en l'acreditació. La presentació es fa emplenant tots els camps d'informació de les diverses pestanyes del formulari de presentació de projecte i la documentació complementària.