Visualització del contingut web

cultura/apoyo-a-la-creacion/convocatoria-de-comisariado_CARROUSEL

Aplicacions anidades

Aplicacions anidades

Línia d’actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

cultura/apoyo-a-la-creacion/convocatoria-de-comisariado_CONVOCATORIA-CONTENIDO-SOLO-TEXTO_pestaña1

La convocatòria de comissariat forma part del programa Suport a la Creació de ”la Caixa” per impulsar al comissariat emergent.

Visualització del contingut web

cultura/apoyo-a-la-creacion/convocatoria-de-comisariado_CONVOCATORIA-CONTENIDO-PESTAÑA-GENERAL_pestaña1

 • QUÈ FEM    

  La convocatòria de Comissariat està destinada a comissaris d'art menors de 40 anys, amb nacionalitat o residència espanyoles o portuguesa, que prèviament hagin comissariat un mínim de tres exposicions. Queden descartats els comissaris que tinguin una trajectòria professional consolidada.

  Els tres seleccionats rebran una ajuda de 6.000 euros i disposaran dels recursos i l'assessorament de l'equip d'exposicions de ”la Caixa”. 

  La convocatòria de Comissariat es concreta en un programa biennal en el qual es desenvoluparan tres projectes expositius a partir de les obres de la Col·lecció ”la Caixa” d'Art Contemporani i les col·leccions del MACBA. Apostem sempre per projectes innovadors tant pel que fa a lectures i reflexions com pel que fa a formes que aporten plantejaments creatius.

  Les exposicions s'inclouran en la programació anual de CaixaForum Barcelona i quedarà oberta la possibilitat que les mostres resultants siguin itinerants, a més de poder fer col·laboracions amb altres institucions. Les exposicions també poden englobar obres d'artistes joves que comencen la seva trajectòria professional com a complement de la col·lecció, sempre que es tracti d'obres ja produïdes i que no formin part dels fons d'una altra institució. 

  El desenvolupament de cada projecte té una durada total de quatre mesos. Durant el primer mes, els comissaris tindran accés a la col·lecció i a l'equip de ”la Caixa” i del MACBA per definir el projecte, mentre que els tres mesos restants es dedicaran a fer totes les tasques de preparació de l'exposició.

   

 • DATES CLAU

  No es poden presentar projectes ni documentació complementària fora dels terminis establerts a les bases de la convocatòria, tret que l'organització anunciï una pròrroga de la data límit especificada en aquestes bases.

  Obertura de la convocatòria

  28 de maig de 2018

  Tancament de la convocatòria

  17 de setembre de 2018

 • CONTACTE

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

cultura/apoyo-a-la-creacion/convocatoria-de-comisariado_CONVOCATORIA-CONTENIDO-PESTAÑA-GENERAL_pestaña2

 • REGISTRE I ACREDITACIÓ

  Per presentar un projecte cal que el sol·licitant s'acrediti a l'aplicació Portal de convocatòries, on obtindrà la clau d'accés (usuari i contrasenya).        

   

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

cultura/apoyo-a-la-creacion/convocatoria-de-comisariado_CONVOCATORIA-CONTENIDO-PESTAÑA-GENERAL_pestaña3

 • PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

  La presentació de projectes es fa a través de l'aplicació Portal de convocatòries fent servir l'usuari i la contrasenya obtinguts en l'acreditació. No s'accepta en cap cas documentació física.      

  Per presentar un projecte correctament cal emplenar tots els camps d'informació de les diferents pestanyes de l'aplicació web i adjuntar el formulari de presentació del projecte que proporciona l'aplicació i la documentació complementària.

  La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació que la decisió del jurat és inapel·lable.     

Visualització del contingut web

cultura/apoyo-a-la-creacion/convocatoria-de-comisariado_REDES-SOCIALES-PROGRAMA

Visualització del contingut web

cultura/apoyo-a-la-creacion/convocatoria-de-comisariado_MULTIMEDIA-EXPO-ARCHIVOS-RELACIONADOS