Visualització del contingut web

cultura/apoyo-a-la-creacion/convocatoria-de-produccion_CARROUSEL

Aplicacions anidades

Aplicacions anidades

Línia d’actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

cultura/apoyo-a-la-creacion/convocatoria-de-produccion_CONTENIDO-SOLO-TEXTOpestaña1

La convocatòria de producció forma part del programa Suport a la Creació de ”la Caixa” per impulsar artistes mitjançant la producció d’obres d’art.
Visualització del contingut web

cultura/apoyo-a-la-creacion/convocatoria-de-produccion_CONTENIDO-PESTAÑA-GENERAL_pestaña1

 • QUÈ FEM

  La convocatòria de producció va destinada a artistes majors de 18 anys, amb nacionalitat o residència espanyola o portuguesa i que tinguin un projecte al cap o en marxa, en col·laboració amb un tercer (museu, comissari, institució...) i que requereixi producció d’obra.

  Els artistes, a més de presentar un projecte, hauran d’elaborar un pressupost de producció i d’honoraris i acreditar el compromís d’un tercer agent implicat en l’exposició o difusió posterior de l’obra produïda.

  La producció de les obres seleccionades es portarà a terme durant els dos anys següents i comptarà amb els recursos i l’assessorament de l’equip d’exposicions de ”la Caixa”.

  Un cop finalitzat el projecte per al qual es van produir, les obres passaran a mans del comitè de compres de la col·lecció, que valorarà la seva possible adquisició per incorporar-les a la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani.

 • DATES CLAU

  No es podran presentar projectes ni documentació complementària fora dels terminis establerts a les bases de la convocatòria, llevat que l’organització anunciï una pròrroga de la data límit especificada en aquestes bases.

  Obertura de la convocatòria

  28 de maig de 2018

  Tancament de la convocatòria

  25 de setembre de 2018

 • CONTACTE

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

cultura/apoyo-a-la-creacion/convocatoria-de-comisariado_CONVOCATORIA-CONTENIDO-PESTAÑA-GENERAL_pestaña2

 • REGISTRE I ACREDITACIÓ

  Per presentar un projecte cal que el sol·licitant s'acrediti a l'aplicació Portal de convocatòries, on obtindrà la clau d'accés (usuari i contrasenya).

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

cultura/apoyo-a-la-creacion/convocatoria-de-comisariado_CONVOCATORIA-CONTENIDO-PESTAÑA-GENERAL_pestaña3

 • PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

  La presentació de projectes es fa a través de l'aplicació Portal de convocatòries fent servir l'usuari i la contrasenya obtinguts en l'acreditació. No s'accepta en cap cas documentació física.      

  Per presentar un projecte correctament cal emplenar tots els camps d'informació de les diferents pestanyes de l'aplicació web i adjuntar el formulari de presentació del projecte que proporciona l'aplicació i la documentació complementària.

  La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació que la decisió del jurat és inapel·lable.     

Visualització del contingut web

cultura/apoyo-a-la-creacion/convocatoria-de-produccion_REDES-SOCIALES-PROGRAMA

Visualització del contingut web

cultura/apoyo-a-la-creacion/convocatoria-de-produccion_MULTIMEDIA-EXPO-ARCHIVOS-RELACIONADOS