Visualització del contingut web

cultura/caixaforum-madrid/i-convocatoria-proyectos-de-reflexion_CARROUSEL

Aplicacions anidades

Aplicacions anidades

Com participar

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

cultura/caixaforum-madrid/que-hacemos/i-convocatoria-proyectos-de-reflexion_CONTENIDO-SOLO-TEXTO

”la Caixa” impulsa una nova convocatòria amb l’objectiu de fomentar la reflexió i el diàleg per a la transformació social, reforçar el teixit associatiu i potenciar el seu paper com a lloc de trobada entre entitats, associacions i professionals que actuen en diversos àmbits però que comparteixen alhora valors i inquietuds.

Volem ser un espai de trobada per a tots ells i animar-los a treballar per establir prioritats, detectar metodologies innovadores i impulsar el desenvolupament econòmic i la transformació social.

Visualització del contingut web

cultura/caixaforum-madrid/i-convocatoria-proyectos-de-reflexion_CONTENIDO-PESTAÑA-GENERALpestaña1

 • COM ES POT PARTICIPAR A LA CONVOCATÒRIA

  Poden presentar un projecte a la convocatòria:

  • Associacions i entitats socials, culturals i cíviques sense ànim de lucre.

  • Empreses socials i cooperatives del sector social.

  • Organitzacions empresarials i sindicals sense ànim de lucre.

  • Universitats i centres d'investigació.

  • Administracions públiques.

  S'exclouen de la convocatòria els partits polítics i les seves fundacions, empreses privades amb ànim de lucre i treballadors autònoms.

  Les institucions sol·licitants han de reunir els requisits següents:

  • Estar constituïdes legalment.

  • Estar inscrites en el registre corresponent.

  • Estar domiciliades a Espanya i presentar un projecte que es desenvolupi en el seu territori.

  • Tenir una antiguitat mínima d’un any comprès entre la inscripció en el registre corresponent i la presentació de la convocatòria.

  • Estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals.

  • Estar al corrent del compliment de les obligacions amb CaixaBank, SA (amb aquesta finalitat, l'entitat autoritza la Fundació Bancària "la Caixa" a obtenir de CaixaBank, SA la informació relacionada amb el compliment d'aquestes obligacions).

  Tots els projectes han d'incloure, obligatòriament, un mínim de 4 activitats per fer als espais de CaixaForum Madrid.


  Accedeix al Portal de convocatòries

Eixos temàtics

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

cultura/caixaforum-madrid/i-convocatoria-proyectos-de-reflexion_CONTENIDO-PESTAÑA-GENERALpestaña2

 • EIXOS TEMÀTICS I LÍNIES PRIORITÀRIES

  La convocatòria gira al voltant de quatre eixos de reflexió:

  1. Desenvolupament humà i sostenibilitat econòmica: la construcció de models i polítiques econòmiques alternatives en un món global.

  2. Desenvolupament humà i sostenibilitat mediambiental: el medi ambient, el canvi climàtic, l'escassetat de recursos naturals i la seva preservació.

  3. Desenvolupament humà i sostenibilitat social: l'evolució de les problemàtiques d'exclusió social i els sistemes de benestar, ara i en el futur.

  4. Desenvolupament humà i pensament: identitat i sentit de pertinença, formes d'organització i regulació política.

Principis d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

cultura/caixaforum-madrid/i-convocatoria-proyectos-de-reflexion_CONTENIDO-PESTAÑA-GENERALpestaña3

 • PRINCIPIS D'ACTUACIÓ

  Els projectes que es presentin s’han d’adequar als principis d’actuació de CaixaForum Madrid:

  • Promoure un horitzó global de pensament, a partir d'un marc geogràfic ampli i una perspectiva històrica integradora.

  • Incorporar una visió prospectiva i el plantejament de models innovadors pensant en el futur.

  • Aportar valors humanistes i democràtics, promoure un món capaç de gestionar els conflictes i una societat més equitativa, justa i tolerant.

  • Introduir un enfocament holístic que permeti superar barreres acadèmiques i sectorials, afavorir la cooperació i el treball en xarxa.

  • Desenvolupar metodologies participatives que permetin identificar, implicar i apoderar tots els actors implicats: administracions públiques, empreses, entitats del tercer sector, universitats, centres de recerca i ciutadania.

 • CONTACTE