Aposta pel teu talent amb INPhINIT

Pròximes convocatòries

Requisits d´admissió
i bases del programa

Mostrar texto Ocultar texto

Poden accedir al programa INPhINIT els joves investigadors de totes les nacionalitats. A fi que se’ls pugui admetre, els candidats han de complir els criteris següents (d’acord amb les condicions d’admissió de les accions Marie Skłodowska-Curie):

 • EXPERIÈNCIA

  A l'hora de contractar-los (data d'inici del contracte formalitzat amb el centre de recerca), els candidats han d'estar en els primers quatre anys de la carrera de recerca (equivalent a una experiència en recerca a temps complet) i no haver obtingut encara el títol de doctorat.

 • EXPEDIENT ACADÈMIC

  A l'hora de contractar-los, els candidats han de complir una de les opcions següents:

  • Haver acabat els estudis per obtenir un títol universitari oficial espanyol (o d'un altre país de l'Espai Europeu d'Educació Superior) de 300 crèdits ECTS, dels quals com a mínim 60 crèdits han de correspondre a un nivell de màster.

  • Haver completat un grau en una universitat no espanyola no adaptada a l'Espai Europeu d'Educació Superior que doni accés als estudis de doctorat. La verificació de l'equivalència del nivell d'estudis la farà la universitat quan s'inicïi el procediment d'admissió.

 • MOBILITAT

  Els candidats no poden haver residit ni haver dut a terme l’activitat principal (feina, estudis, etc.) a Espanya durant més de dotze mesos dins dels tres anys immediatament anteriors a la data de contractació. Les estades curtes, com ara les vacances, no es tenen en compte.

 • NIVELL D'ANGLÈS

  Els candidats han de tenir un nivell demostrable d’anglès (B2 o superior).

 • CANDIDATURA COMPLETA

  Només els candidats compleixin tots els requisits de la convocatòria podran ser admesos.

Procés de selecció 

Mostrar texto Ocultar texto
 • CALENDARI

  No es podran presentar projectes ni documentació complementària fora dels terminis que s'estableixen a les bases de la convocatòria.

  2 de febrer de 2017
  Tancament de la convocatòria.

  16 de febrer de 2017
  Límit per presentar el certificat d'idioma.

  19 d’abril de 2017
  Notificació dels resultats de preselecció.

  16 i 17 de maig de 2017
  Entrevistes de selecció a Barcelona.

  30 de maig de 2017
  Publicació dels resultats de la selecció.

  Del 30 de maig al 23 de juny de 2017
  Acord Centre de Recerca – Becari.

 • CRITERIS D'AVALUACIÓ

  INPhINIT té l'objectiu de contractar investigadors novells excel·lents amb una formació teòrica molt sòlida, que tinguin curiositat i ambició i habilitats incipients per expressar-se amb claredat i defensar idees amb creativitat, independència i originalitat. Els investigadors es poden centrar en el vessant acadèmic o enfocar la recerca al seu sector. Els criteris d'avaluació i les puntuacions establertes per assolir aquest objectiu són els següents:

  FASE 1 - PRESELECCIÓ:

  • Expedient acadèmic i currículum (ponderació del 50%): es valorarà l'expedient acadèmic i/o currículum professional en relació amb l'etapa de la carrera del candidat.

  • Motivació i declaració d'objectius (ponderació del 30%): es valorarà l'originalitat, la innovació i el possible impacte de la memòria que es proposi, a més del centre de recerca i/o la línia de recerca.

  • Cartes de recomanació (ponderació del 20%): les cartes de recomanació que donin suport a la candidatura es valoraran tenint en compte l'especificitat del contingut pel que fa al candidat, com també el perfil de les persones que les signin.

  FASE 2 - ENTREVISTES DE SELECCIÓ:

  • Potencial del candidat (ponderació del 40%): amb l'objectiu de tenir una percepció general del potencial del candidat, els experts posaran atenció a les habilitats interpersonals, la capacitat d'exposar de manera senzilla raonaments complexos, la capacitat per treballar en equip, i altres habilitats com el raonament independent, l'originalitat, l'esperit emprenedor i el lideratge.

  • Motivació i declaració d'objectius (ponderació del 30%): els experts valoraran l'impacte de la memòria presentada per al candidat i la societat; la innovació, l'originalitat i la viabilitat del projecte i les habilitats del candidat respecte de l'abast de la memòria presentada.

  • Trajectòria acadèmica i professional (ponderació del 30%): els experts valoraran la coherència de la formació acadèmica i del currículum del candidat amb el camp triat per fer el doctorat.

   

  COM S'AVALUA LA TEVA CANDIDATURA?

En funció del nombre de sol·licituds elegibles, en aquesta fase es pot fer una selección d'acord amb la nota final que s'hagi obtingut en els estudis de grau, llicenciatura o diplomatura.

Com s´hi presenta una candidatura

Mostrar texto Ocultar texto
 • PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

  Si estàs interessat a demanar una beca INPhINIT, clica el botó que trobaràs a continuació per crear un compte personal i emplena el formulari de sol·licitud on-line.

 • CERCA DE POSICIONS DE DOCTORAT OFERTES

  INPhINIT col·labora amb els millors Centres de Recerca d'Espanya, que acolliran els becaris d'INPhINIT en un dels seus programes de doctorat.

  A continuació, pots consultar les places vacants de doctorat que han publicat les centres de recerca d'INPhINIT per a la pròxima convocatòria. Per a projectes multidisciplinaris, pots fer una cerca per text lliure:

  Busca una posició

 • SOL·LICITAR

Principis ètics 

Mostrar texto Ocultar texto
 • PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ ÈTICA

  El programa INPhINIT està cofinançat per la Comissió Europea a través de COFUND, una de les iniciatives Marie Skłodowska-Curie del Programa Marc Horitzó 2020. Com en totes les activitats finançades per la Unió Europea, els aspectes ètics tenen la màxima prioritat i es consideren crucials per aconseguir una autèntica excel·lència en la recerca. La recerca que es dugui a terme en el marc del programa INPhINIT ha de complir amb els principis ètics de la UE i la legislació estatal i internacional aplicable en aquesta matèria, com la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i el Conveni Europeu de Drets Humans.

  Les candidatures que puguin implicar qüestions ètiques s'enviaran al Comitè d'Ètica per verificar que les propostes no siguin contràries als principis ètics fonamentals ni als procediments de seguretat pertinents.

  Document d'Avaluació de Principis Ètics (PDF, 971 KB). (només disponible en anglès)

 • RECERCA I INNOVACIÓ RESPONSABLES

  La recerca i innovació responsables (RRI, segons les sigles en anglès) és una qüestió emergent impulsada per la Comissió Europea per reconsiderar el paper de la ciència i la innovació en la societat, que s'incorpora en el programa Horitzó 2020. La Fundació Bàncaria "la Caixa" promou l'RRI a través de la coordinació del projecte RRI Tools de la Comissió Europea i la seva participació en altres projectes europeus amb l'objectiu d'implementar RRI en contextos diversos: HEIRRI per a institucions d'educació superior i COMPASS per a la indústria.

  Durant la seva formació interdisciplinària els becaris d’INPhINIT tindran l’oportunitat d’aprendre més sobre com alinear la seva investigació amb els valors i les necessitats de la societat, posant especial atenció en temes com la integritat en investigació o els beneficis del seu propi compromís professional amb el públic i la indústria en la seva activitat de recerca.