Un procés basat en la transparència

Línia d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto
El programa de beques de "la Caixa" es regeix per un procés d'avaluació de sol·licituds per peer review d'acord amb les recomanacions de l'European Science Foundation establertes al document European Peer Review Guide. Integrating Policies and Practices into Coherent Procedures.
 • QUÈ FEM

  Aquests són els principis que tenim en compte en tots els processos de selecció:

  • Transparència. Candidats, avaluadors i públic en general poden accedir sempre a la normativa que regeix els processos de selecció i els procediments.
    

  • Equitat. Les sol·licituds s'avaluen exclusivament a partir dels mèrits que acrediten els candidats, sense que es tingui en consideració cap altre factor. 
    

  • Eficiència. Els nostres programes de beques es caracteritzen pel rigor en el compliment dels procediments estipulats. 
    

  • Qualitat. Les beques de la Fundació Bancària "la Caixa" són beques d'excel·lència i es concedeixen exclusivament segons criteris de qualitat acadèmica o professional.