Desenvolupa la teva carrera professional amb nosaltres

El nostre equip humà, molt compromès amb la societat, està format per professionals que gestionen projectes de contingut social, educatiu, cultural i científic que busquen donar resposta a algunes de les demandes socials més urgents.

La nostra política de reclutament i selecció respecta la diversitat, la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per raons de gènere, edat o qualsevol altra circumstància, i manté el compromís amb la transparència i l'objectivitat dels processos de reclutament i selecció.