Línia d’ Actuació

Mostrar texto Ocultar texto

Col·laborem amb organitzacions humanitàries en iniciatives contra la malnutrició infantil, no tan sols atacant-ne les manifestacions sinó també les causes que la provoquen.

  • DATES CLAU 

    Informació disponible properament.

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto
  • Per rebre la contribució de l'Obra Social "la Caixa" és imprescindible formar part de la nostra base de dades d'organitzacions. La inclusió en aquest registre suposa un mecanisme d'acreditació prèvia que facilita la utilització adequada de recursos. 

    Per formar part d'aquesta base de dades és imprescindible enviar el formulari emplenat degudament i subministrar tota la informació requerida.

    Un cop feta una primera garbellada, les organitzacions preseleccionades han de presentar una proposta de projecte d'intervenció quan s'obri la convocatòria. Després de la decisió definitiva, l'Obra Social "la Caixa" signarà acords de col·laboració amb l'organització o organitzacions seleccionades.