Contribuïm a l'exercici equitatiu del dret a l'alimentació i a la sobirania alimentària

Impulsem un desenvolupament econòmic sostenible amb equitat de gènere i generacional.

Torotoro II: enfortim processos de desenvolupament econòmic i social sostenible per millorar la qualitat de vida del sector indígena originari camperol del municipi de Torotoro (Potosí, Bolívia)

Programa de Desenvolupament Socioeconòmic 2013

 • OBJECTIUS

  • Enfortir les capacitats productives agroecològiques i d'ús sostenible de recursos naturals

  • Incrementar la producció i les ingressos de 150 famílies camperoles de 10 comunitats del municipi de Torotoro

  • Enfortir les capacitats d'autogestió i exigibilitat en l'exercici de drets

  • Enfortir la participació equitativa social i política de dones i joves

 • COM AJUDEM

  • Implementació i habilitació de sistemes de reg i microreg

  • Capacitació, assistència tècnica i intercanvi d'experiències en producció agroecològica, conservació de sòls, gestió de recursos naturals i incorporació d'aliments provinents de la diversificació agroecològica

  • Formació en producció, gestió, comercialització i economia solidària

  • Suport a la promoció de recuperació de llavors nadiues

  • Capacitació en producció i comercialització de mel

  • Difusió, viatges d'intercanvi d'experiències i seguiment a les polítiques públiques

 • ONGD

 • SOCI LOCAL

 • A QUI S'ADREÇA

  Beneficiaris directes: 1.620 persones que formen part de les 150 famílies que viuen en deu comunitats del municipi de Torotoro: famílies de camperols indígenes en situació de pobresa. 

  Beneficiaris indirectes: 8.915

 • DURADA

  36 mesos

  Inici: juliol de 2013