Desenvolupament rural i enfortiment de la societat civil a Ratanakiri

Millorem els mitjans de vida i creem capacitats per a les organitzacions comunitàries.

Enfortiment de productors agrícoles i organitzacions comunitàries de base per al desenvolupament rural a la província de Ratanakiri, Cambodja

Programa de Desenvolupament Socioeconòmic 2014

 • OBJECTIUS

  • Millorar les habilitats de producció agrícola, tèxtil i les tècniques de processament.

  • Millorar el consum familiar i l'accés als mercats.

  • Enfortir les organitzacions de productors en capacitats empresarials.

  • Donar suport a la població indígena en temes de titularitat de la terra.

 • COM AJUDEM

  • Formem en tècniques de producció de conreus, cria d'animals, tèxtil, artesania i processament d'aliments.

  • Donem formació en capacitat empresarial, creació d'empreses, orientació de mercat, planificació de negocis i cadenes de valor.

  • Ensenyem capacitats sobre dret a la terra i anàlisi de polítiques existents.

  • Millorem les activitats de promoció i màrqueting.

  • Dinamitzem a través de fòrums comunitaris per establir aliances públicoprivades.

  • Creem fòrums comunitaris, taules de diàleg sobre la terra, la producció i els mitjans de vida.

  • Ajudem a establir negocis.

  • Donem suport a la gestió de recursos naturals.

  • A través de l'Oficina d'Assessorament donem suport en la cerca de feina.

 • ONGD

 • SOCI LOCAL

 • A QUI S'ADREÇA

  Beneficiaris directes: 2.570 persones, principalment de comunitats indígenes (famílies rurals, grups de dones i joves) i d'organitzacions comunitàries de base de 53 comunitats de dos districtes de la província de Ratanakiri que desenvolupen petites activitats econòmiques i socials i que s'enfronten a importants febleses en matèria de capacitat tècnica i accés als mercats.

  Beneficiaris indirectes: 41.809 persones.

 • DURADA

  36 mesos

  Inici: setembre de 2014