Construïm un complex de transformació i agregació de valor de cacau, mel, maracujà i arròs

Millorem les capacitats productives i associatives de les famílies i enfortim les estratègies de comercialització.

Enfortiment de les capacitats productives i associatives de les famílies productores del municipi d'El Tuma, La Dalia, Nicaragua

Programa de Desenvolupament Socioeconòmic 2014

 • OBJECTIUS

  • Millorar les condicions socioeconòmiques i ambientals de la població

  • Enfortir les capacitats tècniques, associatives i gerencials de  la cooperativa, fomentant la participació activa de joves i dones

  • Diversificar l'agroindústria i els mecanismes de mercadeig

  • Reforçar les estratègies de comercialització de les cadenes de valor

   

 • COM AJUDEM

  • Construcció de centres per al processament d'arròs i per a l'aprovisionament i l'envasat de mel i elaboració dels manuals d'operacions respectius

  • Construcció d'un laboratori per produir fongs entomopatògens

  • Establiment i el maneig de les plantacions de cacau, maracujà i arròs. Establiment i maneig d'apiaris i  arnes

  • Disseny i muntatge de sistemes de reg

  • Elaboració de plans de negoci per a les cadenes productives d'arròs, mel i maracujà

  • Creació d'una xarxa de promotors, formació tècnica a beneficiaris i promotors

  • Creació i dinamització de grups empresarials a l'interior de la cooperativa

  • Establiment d'un fons de crèdit per a les activitats productives

  • Enfortiment de les estratègies de comercialització

 • ONGD

 • SOCI LOCAL

 • A QUI S'ADREÇA

  Beneficiaris directes: 3.498 persones procedents de 583 famílies del municipi d'El Tuma, La Dalia: petits productors que tenen terres pròpies de 7 hectàrees de mitjana i uns ingressos familiars baixos 

   

  Beneficiaris indirectes: 64.700

 • DURADA

  36 mesos

  Inici: setembre de 2014