Beneficiem petits productors millorant la qualitat de productes primaris

Facilitem l'accés al crèdit i professionalitzem les associacions.

Pueblo emprendedor, Grau, Apurimac, Perú

Programa de Desenvolupament Socioeconòmic 2013

 • OBJECTIUS

  • Millorar les condicions de vida i augmentar els ingressos dels petits agricultors de la província de Grau

  • Augmentar la producció i la qualitat dels productes primaris i transformats: carn de conill porquí, mel i alvocat

 • COM AJUDEM

  • Equipament de les unitats de producció i transformació

  • Foment de l'accés al crèdit empresarial

  • Professionalització de les associacions

  • Establiment de sistemes de gestió de qualitat i certificació de productes

  • Formació en capacitats de producció, gestió comercial, comunicació empresarial, capacitats tècniques i polítiques per a la incidència

 • ONGD

 • SOCI LOCAL

 • A QUI S'ADREÇA

  Beneficiaris directes: 1.550 petits agricultors de cinc districtes de la província de Grau. També se'n beneficien directament joves de la carrera d'agroecologia, autoritats i funcionaris dels districtes i líders socials 

  Beneficiaris indirectes: 25.090

   

 • DURADA

  36 mesos

  Inici: juliol de 2013