Enfortim les tècniques de conreu i de comercialització d'arròs

El 60 % dels beneficiaris tenen menys de 20 anys

Enfortiment de l'organització i la producció agrícola sostenible a Guédé Village i Guédé Chantier, departament de Podor, regió de Saint Louis, Senegal

Programa de Desenvolupament Socioeconòmic 2014

 • OBJECTIU

  • Enfortir les tècniques de conreu i la comercialització d'arròs de 4.800 productors de la regió.

  • Incrementar els ingressos de les famílies.

  • Crear associacions de productors d'arròs.

 • COM AJUDEM

  • Implementació de perímetre irrigats comunitaris per al conreu de l'arròs.

  • Dotació de matèries de qualitat per a la producció d'arròs.

  • Formació i acompanyament als productors sobre tècniques agrícoles (arròs, ceba), de transformació, conservació i comercialització. Formació de formadors. 

  • Formació en participació social, equitat de gènere, aspectes organitzacionals i de gestió econòmica.

  • Realització de dues unitats de transformació d'arròs.

  • Creació d'una xarxa de comercialització entre organitzacions de dones.

  • Posada en marxa dels comitès de gestió de les unitats de transformació de l'arròs. 

 • ONGD

 • SOCIS LOCALS

 • A QUI S'ADREÇA

  Beneficiaris directes: 4.800 productors de la regió de Saint Louis: productors agrícoles i les seves famílies, membres de la UJAK Union des Jeunes Agriculteurs de Koyli-Wirndé. Població jove pertanyent a diferents grups ètnics. Entre el 30 i el 40 % de les famílies estan en situació d'inseguretat alimentària.

  Beneficiaris indirectes: 52.690

 • DURADA

  24 mesos 

  Inici: octubre de 2014