Work 4 Progress és un programa de ”la Caixa” que té com a objectiu generar noves oportunitats d’ocupació per a dones i joves, mitjançant plataformes obertes d’innovació social a l’Índia, Moçambic i el Perú.

 • OBJECTIUS

  La convocatòria té la finalitat de seleccionar nous socis que contribueixin a reforçar les plataformes de Work 4 Progress a l’Índia, Moçambic i el Perú en algun dels següents àmbits d’actuació:

  • Acceleració dels prototips de generació d’ocupació que ja s’han dissenyat en el marc del programa per tal d’incrementar la creació de llocs de treball.

  • Enfortiment de les capacitats i les estratègies en diferents nivells de govern local i regional adreçades a l’emprenedoria i al desenvolupament econòmic, sobretot pensades per a les dones i els joves.

  • Reforç del treball col·laboratiu entre sectors (govern, organitzacions no governamentals, acadèmia i empreses).

  • Reforç de l’accés al mercat, en especial promovent la participació del sector empresarial que té presència en les zones d’actuació.

  • Millora de l’accés a microfinançament per part de la població beneficiària, especialment les dones i els joves.

  • Foment d’iniciatives de recerca aplicada i d’innovació tecnològica que complementin les activitats implementades per Work 4 Progress.

 • A QUI S'ADREÇA

  Xarxes d'entitats liderades per organitzacions sense ànim de lucre, preferentment espanyoles, que incloguin:

  • Almenys dues de les següents tipologies d’entitats: organitzacions sense ànim de lucre, centres de recerca o formació, autoritats locals i/o empreses.

  • Socis locals.

  • Capacitat i estructura suficients per garantir els objectius del programa.

  • Experiència de treball conjunt en projectes.

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA
  La convocatòria estarà oberta de l’11 de juliol al 17 30 de setembre de 2019, a les 17 h CET.

 • PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

  Les propostes s'han de presentar a través de la plataforma en línia de convocatòries de ”la Caixa”:

  https://www.convocatoriaslacaixa.org/Convocatorias/

  Cal seguir el procediment següent:


  Quan es processi la documentació, es facilitarà un número de referència.

  No s'acceptaran propostes enviades per altres mitjans (fax, correu postal, correu electrònic).

  No s'acceptaran propostes presentades fora de termini.