Dóna’ls més que un respir

Millorar la prevenció, la diagnosi i el tractament de la pneumònia, per salvar la vida de milers de nens arreu del món.

 • QUÈ FEM

   

  Treballem en aliança amb UNICEF per combatre la pneumònia, que cada any mata 940.000 nens menors de cinc anys, fet que la converteix en la primera causa de mortalitat infantil del món.

  Els països menys desenvolupats pateixen limitacions significatives per poder atendre, diagnosticar i tractar aquesta malaltia, i malgrat l'evolució positiva dels darrers anys, els serveis d'atenció encara són insuficients i no s'arriba a atendre els infants més vulnerables.
  Per reduir la mortalitat infantil per pneumònia cal actuar de manera integral i focalitzada amb aliances internacionals estratègiques per treballar en la prevenció, el diagnòstic i el tractament.

  Per aquesta raó, l'Obra Social "la Caixa" ha establert una aliança amb UNICEF que posa el focus a millorar el diagnòstic i el tractament de la malaltia, i que enforteix l'aposta iniciada a través de l'aliança amb GAVI al voltant de la vacunació (prevenció).

  El programa ARIDA (Acute Respiratory Infection Diagnosis Aid) té com a objectiu desenvolupar i implementar solucions tecnològiques que millorin la detecció i el tractament de la pneumònia i, alhora, proveir els centres de salut comunitaris de les zones més vulnerables amb nous dispositius que diagnostiquin la pneumònia d'una manera més precisa, fàcil i fiable.

 • A QUI S'ADREÇA

  Aquest programa té com a objectiu salvar la vida dels centenars de milers de nens que cada any moren per culpa de la pneumònia.

 • CÓM AJUDEM

  Per afrontar aquesta necessitat urgent i per liderar el desenvolupament de nous dispositius de diagnòstic per a la pneumònia, l'Obra Social "la Caixa" i UNICEF promovem una aliança estratègica i global per salvar la vida de centenars de milers de nens a través de solucions innovadores i sostenibles.

  El projecte es distribueix en 2 fases:

  • Una primera fase pilot en la qual es distribuiran i es testaran nous dispositius automàtics de diagnòstic (clínicament aprovats i amb les aprovacions sanitàries corresponents) a diversos països, començant per Etiòpia, i després se n'analitzaran els resultats i s'avaluarà l'impacte respecte de la millora del diagnòstic.

  • Una segona fase en la qual, a partir dels resultats de la primera, es desenvoluparan els protocols, les directrius, les estratègies de comercialització, etc., per a una ampliació a una escala més gran.

  Es calcula que al voltant de 120.000 nens es beneficiaran de manera directa de la primera fase, però a més d'ajudar a millorar el diagnòstic d'aquests nens respecte de la pneumònia i, per tant, facilitar-los un tractament adequat, aquesta fase donarà a UNICEF un coneixement valuós i estratègic per promoure a escala global la millora del diagnòstic de la pneumònia en contextos rurals de països en desenvolupament.

  A través d'aquesta aliança estratègica global entre UNICEF i CaixaBank, esperem reduir la mortalitat infantil que causa la pneumònia a través de tres activitats clau:

  • Millorar el diagnòstic de la pneumònia fent servir solucions innovadores que mesurin de manera automàtica la respiració del nen.

  • Millorar la capacitat dels treballadors de la salut comunitaris per fer servir els nous recursos tecnològics que els ajudin en el diagnòstic i en la presa de decisions posterior.

  • Augmentar la disponibilitat en els centres de salut d'amoxicil•lina en dosificacions adequades per als nens menors de cinc anys.

 • Aquesta aliança potenciarà els esforços dels governs contra la pneumònia.

 • Més de 120.000 infants beneficiaris durant la primera fase del projecte.

 • Dispositius tecnològics innovadors per detectar la pneumònia.