Visualització del contingut web

L'oportunitat que busques

Aplicacions anidades

Línia d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

”la Caixa” convoca 75 beques per cursar estudis de postgrau en universitats o centres d'ensenyament superior de països de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). 

Els estudis són de màster o doctorat. També s'admeten, en funció de l'interès del tema i la vàlua del candidat, projectes predoctorals de recerca científica i tècnica.

Visualització del contingut web