Visualització del contingut web

educacion-becas/becas-de-posgrado/europa/descripcion-del-programa_CARROUSEL

El teu progrés, el de tots

Aplicacions anidades

Aplicacions anidades

Línia d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

educacion-becas/becas-de-posgrado/europa_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-SOLO-TEXTO

”la Caixa” convoca 75 beques per cursar estudis de postgrau en universitats o centres d'ensenyament superior de països de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), tret d'Espanya. 

Els estudis són de màster o doctorat. També s'admeten, en funció de l'interès del tema i la vàlua del candidat, projectes predoctorals de recerca científica i tècnica.

Visualització del contingut web

investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/estudios-de-posgrado-en-europa/descripcion-del-programa_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-PESTAÑA-GENERAL