Visualització del contingut web

educacion-becas/becas/becas-de-posgrado/becas-postdoctorales-junior-leader/subprograma-incoming_CARROUSEL

El teu progrés, el de tots

Aplicacions anidades

Aplicacions anidades

Incoming

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

educacion-becas/becas/becas-de-posgrado/becas-postdoctorales-junior-leader/subprograma-incoming_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-SOLO-TEXTO

Vint-i-dos beques de postdoctorat per a investigadors de totes les nacionalitats per dur a terme un projecte de recerca en els centres acreditats amb els distintius Severo Ochoa o María de Maeztu, Instituts d'Investigació Sanitària Carles III o unitats qualificades com "excel·lents" o "excepcionals" per la Fundação per a Ciência e a Tecnologia.
Visualització del contingut web

educacion-becas/becas/becas-de-posgrado/becas-postdoctorales-junior-leader/subprograma-incoming_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-PESTAÑA-GENERAL1

 • CALENDARI

  No es podran presentar projectes ni documentació complementària fora dels terminis que s’estableixen a les bases de la convocatòria.

  12 de juliol de 2018
  Data d’inici de presentació de sol·licituds.

  26 de setembre de 2018
  Tancament de la convocatòria.

  20 de desembre de 2018
  Notificació dels resultats de preselecció.

  Del 11 al 13 de febrer de 2019
  Entrevistes de selecció a Barcelona.

  26 de febrero de 2019
  Publicació dels resultats de la selecció.

 • REQUISITS DE LA CONVOCATÒRIA

  Poden accedir al programa Junior Leader els investigadors de totes les nacionalitats. Per poder ser-hi admesos, els candidats han de complir els requisits següents:

  • Experiència: Haver obtingut el títol de doctor entre els dos i set anys anteriors al tancament de la convocatòria. S’entendrà com a data d’obtenció del títol de doctorat la de l’acte de defensa de la tesi doctoral.

  • Mobilitat: Per candidats que s'apliquen a centres o unitats espanyoles: Els candidats no poden haver residit ni haver dut a terme la seva activitat principal (treball, estudis, etc.) a Espanya durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a data de tancament de convocatòria. Les estades curtes, com les vacances, no es tindran en compte.

   Per candidats que s'apliquen a unitats portugueses: Els candidats no poden haver residit ni haver dut a terme la seva activitat principal (treball, estudis, etc.) a Portugal durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a data de tancament de convocatòria. Les estades curtes, com les vacances, no es tindran en compte.

  • Candidatura completa: Només els candidats que presentin una candidatura que compleixi tots els requisits de la convocatòria podran ser admesos.

 • PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

  Si estàs interessat a sol·licitar una beca Junior Leader, fes clic al botó que trobaràs a continuació per crear un compte personal i omple el formulari de sol·licitud en línia.

  La convocatòria s’obre el dia de la seva publicació i acaba el dia 26 de setembre de 2018 a les 14.00 hores (hora central europea - CET).

 • SOL·LICITAR

Centres de recerca

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

educacion-becas/becas/becas-de-posgrado/becas-postdoctorales-junior-leader/subprograma-incoming_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-PESTAÑA-GENERAL2

 • CENTRES DE RECERCA

  Els becaris Junior Leader - Incoming hauran de fer el projecte de recerca en un dels centres d’investigació espanyols que han obtingut l’acreditació d’excel·lència Severo Ochoa o María de Maeztu del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (*)Instituts d'Investigació Sanitària Carles III o unitats portuguesas de R+D qualificades com "excel·lents" o "excepcionals" per la Fundação per a Ciência e a Tecnologia de Portugal (**).. Es tracta, per tant, de centres i unitats que destaquen pel seu impacte i lideratge científic a escala internacional i que col·laboren activament amb el seu entorn social i empresarial.

  Els programes de recerca duts a terme en aquests centres són de primer nivell, altament competitius, i es troben entre els millors del món en les seves respectives àrees científiques. Aquests centres actuen com a organitzacions d’acollida en el marc del programa Júnior Leader ”la Caixa” - Incoming i tots ells disposen d’unes característiques essencials per al desenvolupament i la consolidació de la carrera investigadora:

  • Disposen de protocols ètics de conformitat amb les disposicions de la Comissió Europea.

  • Tenen oficines de gestió de la recerca, expertes en l’assessorament en processos de sol·licitud en convocatòries competitives i en la gestió de projectes d’investigació.

  • Disposen d’oficines de transferència de resultats de la recerca, per assegurar la difusió i valoració dels avenços científics i tecnològics que es generin.

  • Ofereixen activitats complementàries per als investigadors, com ara:

  1. Oportunitats d’estades de recerca/mobilitat.

  2. Activitats intersectorials i interdisciplinàries mitjançant acords existents amb centres de recerca, empreses i universitats nacionals i internacionals.

  3. Formacions específiques en habilitats interpersonals i competències tècniques.

  4. Activitats de participació pública.


  Centres de recerca:

 • CERTIFICATS D’EXCEL·LÈNCIA

  (*) El Ministeri d’Economia i Competitivitat espanyol atorga els certificats Severo Ochoa i María de Maeztu als centres i unitats de recerca d’excel·lència, respectivament, en qualsevol camp de la ciència. Es tracta de la màxima distinció en l’àmbit nacional per a les entitats que promouen l’excel·lència en la recerca. Aquests certificats d’excel·lència es concedeixen per mitjà d’un concurs anual a un nombre reduït d’entitats durant uns anys limitats i, un cop transcorregut aquest període, les entitats s’han de tornar a sotmetre a un procés de selecció competitiu per renovar-los.

  (**) La major part de la investigació científica portuguesa es porta a terme a les Unitats d'R+D i laboratoris Associats, que finança i avalua la FCT. Existeixen actualment 307 Unitats d'R+D acreditades on treballen prop de 22.000 investigadors.

  La recerca realitzada en aquestes institucions abasta tots els àmbits científics, des de les ciències de la vida i de la salut a les ciències socials i humanes, passant per les enginyeries, les ciències exactes, les ciències naturals i el medi ambient. Les institucions són avaluades regularment per la FCT.