Apostem per la formació superior com a eina per desenvolupar el potencial de les persones i de la societat

COMENÇA LA TEVA SOL·LICITUD

Línia d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto

L'Obra Social "la Caixa" convoca 65 beques per cursar estudis de postgrau en universitats o centres d'ensenyament superior de països de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), tret d'Espanya, per al qual ja s'ofereix una convocatòria específica. 

Els estudis són de màster o doctorat. També s'admeten, en funció de l'interès del tema i la vàlua del candidat, projectes predoctorals de recerca científica i tècnica.