Visualització del contingut web

educacion-becas/becas-de-posgrado/europa/descripcion-del-programa_CARROUSEL

El teu progrés, el de tots

Aplicacions anidades

Aplicacions anidades

Línia d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

educacion-becas/becas-de-posgrado/europa_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-SOLO-TEXTO

L'Obra Social "la Caixa" convoca 75 beques per cursar estudis de postgrau en universitats o centres d'ensenyament superior de països de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), tret d'Espanya. 

Els estudis són de màster o doctorat. També s'admeten, en funció de l'interès del tema i la vàlua del candidat, projectes predoctorals de recerca científica i tècnica.

Visualització del contingut web

investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/estudios-de-posgrado-en-europa/descripcion-del-programa_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-PESTAÑA-GENERAL

 • DATES CLAU

  No es podran presentar projectes ni documentació complementària fora dels terminis que s'estableixen a les bases de la convocatòria.

  31 de gener de 2019
  Tancament de la convocatòria.

  14 de febrer de 2019
  Límit per presentar el certificat d'idioma.

  11 d'abril de 2019
  Notificació dels resultats de la preselecció.

  13, 14 i 15 de maig de 2019
  Entrevistes de selecció a Barcelona.

  21 de maig de 2019
  Publicació dels resultats de la selecció.

 • SOL·LICITAR