La formació superior és clau per impulsar projectes que ajudin a transformar la societat

Apostem per la formació superior com a eina per desenvolupar el potencial de les persones i de la societat.

Per aquest motiu, impulsem beques de doctorat en universitats i centres de recerca espanyoles.

Beques de doctorat en universitats i centres de recerca tant espanyols com internacionals

Perquè estem convençuts de la importància que tenen el progrés científic, la recerca i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, cada any convoquem un programa de beques per a estudiants de doctorat.
 

Doctorat "la Caixa" Severo Ochoa

Donem suport a la recerca als centres espanyols més avançats del món convocant beques de quatre anys per dur a terme doctorats en centres o unitats de recerca acreditats amb el distintiu d'excel·lència Severo Ochoa.
 

Si vols saber més coses sobre les nostres beques, clica aquí.