Innovació i projectes europeus

 • El projecte GENDER-NET es va iniciar l’any 2013 amb la concessió d’un ajut de la Comissió Europea amb la missió principal de respondre als desafiaments comuns que encara afronten les institucions de recerca europees per aconseguir la igualtat de gènere en la recerca i la innovació.

  El projecte va finalitzar l’octubre de 2016, però a causa de l’èxit recollit durant aquests tres anys, ha rebut una nova subvenció per prolongar-se durant cinc anys més (2017-2022), cosa que ha donat lloc a GENDER-NET Plus ERA-NET Cofund.

  Amb l’Obra Social ”la Caixa” i el Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO) com a socis espanyols del projecte, aquest projecte compta amb un consorci de setze organitzacions que tenen com a objectiu reforçar la col·laboració transnacional entre els propietaris i gestors de programes de recerca, donar suport a la promoció de la igualtat de gènere mitjançant el canvi institucional i instigar la incorporació de l’anàlisi de sexe i gènere en els programes de recerca i finançament. 

 • El projecte COMPASS té com a objectiu analitzar de quina manera la Recerca i la Innovació Responsables (RRI, per les seves sigles en anglès) es pot integrar d’una manera significativa en els sistemes d’innovació existents a la indústria europea.

  Així, pretén proporcionar evidència per a una millor absorció de l’RRI en la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I), i fomentar la col·laboració en tres camps d’innovació clau: biomedicina, nanotecnologia i seguretat cibernètica. A més, té com a objectiu la promoció sostenible i responsable de l’R+D+I dins la gestió d’empreses altament innovadores.

  Per desenvolupar fulls de ruta d’innovació responsable, en el transcurs del projecte es recopilarà evidència dels beneficis de l’RRI per a la indústria mitjançant entrevistes a professionals, l’estudi d’exemples concrets d’empreses dels sectors estudiats i l’organització de «Laboratoris d’Innovació Responsable».

  L’Obra Social ”la Caixa” participa en el projecte mitjançant el disseny i la posada en marxa dels «Laboratoris d’Innovació Responsable», concretament en el sector de la biomedicina a Catalunya, i lidera la comunicació i disseminació de les accions.

  «This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710543».

   

 • EIT Health és una iniciativa única de la Unió Europea que estimula la innovació i l’esperit empresarial a tot Europa i que depèn de l’European Institute of Innovation and Technology (EIT). El consorci EIT Health va guanyar una convocatòria competitiva de l’EIT el 2015 per ser el vehicle de promoció de la innovació en biomedicina i salut de la Unió Europea durant els propers set anys.

  EIT Health col·labora amb l’Obra Social ”la Caixa” a través del programa CaixaImpulse on dona suport a projectes de recerca en biomedicina amb potencial per transferir els resultats de la recerca a la societat mitjançant la creació de spin off o llicències.

 • El projecte HEIRRI (de HEI, Higher Education Institutions, i RRI, Responsible Research and Innovation) amb la participació de l’Obra Social ”la Caixa”, té com a objectiu integrar el concepte de Recerca i Innovació Responsables (RRI, per les seves sigles en anglès) en les carreres científiques i enginyeries, i actua fonamentalment des de les universitats i altres institucions d’educació superior (HEI, per les seves sigles en anglès).

  El projecte té una duració de tres anys i compta amb un pressupost d’un milió i mig d’euros aproximadament, finançat entre d’altres pel programa Horizon 2020 de la Comissió Europea.

  HEIRRI project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 666004.