RecerCaixa i els infants

Investiga amb RecerCaixa!

La iniciativa "Investiga amb RecerCaixa!", que es desenvolupa al llarg del curs escolar, té com a objectiu fomentar les vocacions científiques entre els joves, el treball en equip i l'interès per la recerca a l'escola, a més de donar-los a conèixer alguns dels projectes de recerca en curs a Catalunya i els beneficis que poden aportar al benestar social.

 • L'activitat consisteix a fer que els estudiants de 5è i 6è de primària de tot Catalunya duguin a terme un treball de recerca vinculat a un dels projectes d'investigació en curs del programa de recerca d'excel·lència RecerCaixa. Aquests treballs es duran a terme en equips al llarg del curs escolar sota la tutoria d'un mestre de l'escola i el guiatge tècnic d'un grup d'investigadors que està treballant en el mateix àmbit on els estudiants hauran d'investigar.

  El projecte presenta una oportunitat única per conèixer de primera mà algunes de les recerques més capdavanteres que es desenvolupen actualment al nostre país, i posar en contacte directe investigadors i nens.

  A partir dels projectes seleccionats, s'elabora una proposta didàctica amb un repte científic que els alumnes de cada classe hauran d'investigar al llarg del curs. Totes les propostes es desenvolupen tenint en compte les matèries curriculars i l'edat dels alumnes a qui s'adreça l'activitat. L'activitat és gratuïta i es dóna prioritat de participació a les escoles on la major part de l'alumnat prové d'un entorn sociocultural mitjà o baix.

 • El programa RecerCaixa us proposa un repte científic perquè vosaltres feu d'investigadors.

  Us ajudarem a introduir-vos en el món de la ciència i la recerca a través d'un treball d'investigació que haureu de fer durant el curs amb el suport d'un investigador expert en l'àmbit de recerca, que us oferirà un guiatge tècnic a vosaltres i al vostre tutor.
   

 • Aquest certamen conclou l'edició de l'activitat "Investiga amb RecerCaixa!" i té com a objectiu donar a conèixer públicament els resultats dels treballs de recerca que tots ells han dut a terme al llarg del curs escolar sota la tutoria d'un professor de la seva escola i el guiatge científic i tècnic d'un grup d'investigadors que actualment lideren o estan treballant en línies de recerca vinculades amb els temes que han tractat els estudiants, i que desenvolupen la seva tasca en universitats i en centres de recerca catalans. Tots els investigadors que han participat en aquesta activitat ho han fet de manera voluntària, i han estat seleccionats per al programa RecerCaixa.

  Es tracta d'una iniciativa innovadora, ja que la major part dels programes existents en aquest àmbit s'adrecen a estudiants més grans, de secundària i de batxillerat. A més, "Investiga amb RecerCaixa!" permet als alumnes i als professors rebre assessorament per fer un treball de recerca i mantenir una relació personal i estreta amb els investigadors al llarg d'un curs escolar, com també visitar-ne els espais de treball i implementar activitats i metodologies de treball innovadores a classe que millorin l'èxit educatiu dels alumnes.