Presentació de resultats de projectes RecerCaixa

Jornades de presentació pública dels resultats del programa RecerCaixa

El Programa RecerCaixa posa èmfasi en la divulgació científica i en la difusió dels resultats dels projectes finançats a la convocatòria d'ajuts a la recerca. En aquest espai es dóna visibilitat a les presentacions públiques de resultats, seminaris i altres accions de comunicació públiques dels projectes RecerCaixa.

 • L'actual discurs que es fa de l'emprenedoria en l'àmbit social, econòmic i acadèmic s'aplica realment en la pràctica a les universitats públiques catalanes? Quina és presència té en els plans d'estudis i docents? Quins recursos i formació s'ofereixen als professors per fomentar-lo entre els alumnes?
  Com valoren els universitaris catalans aquest concepte? Quines estratègies cal posar en marxa per incrementar les competències emprenedores dels joves i, per tant les seves perspectives d'inserció laboral en el futur?

   

   

 • L'objectiu d'aquest seminari és generar un espai d'anàlisi i posada en comú que aglutini actors rellevants provinents dels àmbits acadèmic, governamental, tercer sector, i també del disseny, interessats a debatre al voltant del paper que les tecnologies de la informació i la comunicació –i específicament els mitjans de comunicació social– poden tenir per mitigar l'aïllament social en la gent gran.

  Pretenem obrir un espai d'intercanvi d'idees i iniciatives que s'estan posant en marxa des de diferents àmbits en aquest camp i, a més a més, potenciar la construcció d'una xarxa social formada per actors implicats en el tema que permeti futures col·laboracions.

  Aquest seminari s'emmarca dins del projecte d'investigació "Gent gran i Xarxes socials: Trencant amb l'eMarginalitat", impulsat per l'Obra Social "la Caixa" amb la col·laboració de l'ACUP, dins de la convocatòria RecerCaixa 2012. L'objectiu principal d'aquest projecte de recerca és saber quin ús fa de les xarxes socials i altres mitjans de comunicació social la gent gran a Catalunya. Es pretén explorar fins a quin punt i de quina manera la gent gran fa servir les xarxes socials i altres mitjans de comunicació social (per exemple, Facebook o WhatsApp) per relacionar-se amb els altres. Tot i que la recerca en les noves tecnologies per a gent gran està creixent en els últims anys, amb l'expectativa de millorar la salut i el benestar social, la investigació sobre l'impacte de les xarxes socials és encara escassa. La major part d'aquesta investigació se centra en la salut com a principal focus d'atenció. En canvi, aquest projecte s'ocupa de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la vida quotidiana.

  En aquest context pretenem, en primer lloc, presentar els resultats inicials d'aquest projecte de recerca, per, posteriorment, escoltar altres actors interessats en el tema i posar en comú perspectives, experiències i coneixements. Els resultats del seminari ens portaran a desenvolupar una estratègia per promoure la participació de la gent gran a les xarxes socials que en fomenti la inclusió en la societat de la informació i que ajudi a reduir el sentiment d'aïllament social. L'avantatge d'aquesta estratègia és que està informada per diversos actors, incloent-hi la gent gran. Els resultats també han d'informar de futures línies de política social en aquesta àrea, com també del desenvolupament de recomanacions per dissenyar interfícies més usables per a la gent gran