Bases de la Convocatòria RecerCaixa 2017

Bases de la convocatòria RecerCaixa 2017

La convocatòria d'ajuts a la recerca RecerCaixa finançarà projectes de recerca desenvolupats per investigadors de les universitats i centres de recerca de Catalunya.

La presentació de projectes finalitzarà el 2 de juliol de 2017.

 • La convocatòria persegueix principalment dos objectius: impulsar la recerca científica d'excel·lència al nostre país i acostar la ciència a la societat, fent-la partícip dels avenços científics i dels beneficis humans i socials.

  Enguany, el programa RecerCaixa destina com a màxim 1.600.000 € per finançar els projectes seleccionats a la convocatòria d'ajuts a la recerca RecerCaixa 2017.

 • Es pot presentar a la convocatòria qualsevol investigador doctor, amb contracte estable amb una universitat o un centre de recerca, públic o privat, o amb una entitat sense afany de lucre que situï la recerca entre les seves principals missions, radicat a Catalunya. Es preveuen també propostes interinstitucionals, presentades conjuntament per investigadors pertanyents a diferents institucions i de fora de Catalunya, sempre i quant el líder del projecte estigui radicat a Catalunya.

  Els projectes podran disposar de més d’un investigador principal, sempre que pertanyin a institucions diferents implicades en una mateixa sol·licitud.

 • Terminis  per a la presentació de projectes
  Les sol·licituds es presenten a través del portal web de RecerCaixa del 25 d’abril al 2 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

  Imports i finançament dels projectes
  El màxim de finançament que pot rebre un projecte, inclòs l'overhead institucional, és de 100.000 €.

  Despeses susceptibles de ser finançades
  El finançament rebut es pot destinar a les despeses següents:

  • Despeses de funcionament, sense cap limitació percentual.
  • Despeses de personal (beques i contractes), sense cap limitació percentual.
  • Adquisició d'equips, sense cap limitació percentual.
  • Complements retributius per a l'investigador o investigadors responsables de la sol·licitud, amb un límit del 10 per cent del total.

  Bases de la convocatòria (PDF, 489 KB)

 • Humanitats i cultura

  1. Humanitats digitals: tecnologies digitals destinades a facilitar l'accés universal al coneixement humanístic i cultural.

  2. Pensament filosòfic i ètica en la societat del coneixement.

  Educació

  3. Formació professional per a donar resposta a les noves demandes socials i a les professions del futur.

  4. Processos d’innovació educativa i avaluació d’impactes i evidències.

  Polítiques públiques

  5. L’articulació de la vida a les conglomeracions urbanes: sostenibilitat, Smart Cities, eficiència energètica i serveis públics intensius en tecnologia i orientats als ciutadans més necessitats.

  6. Salut pública: impacte de la contaminació en la salut pública. Apoderament ciutadà.

  Inclusió social

  7. Atenció a la població immigrada i als refugiats, i gestió de la interculturalitat.

  8. Violència de gènere.

 • Per presentar un projecte a la convocatòria RecerCaixa 2017 cal emplenar correctament el formulari de sol·licitud facilitat i adjuntar-hi, en format pdf, la memòria del projecte. El model de memòria del projecte queda recollit al document annex que podeu descarregar en aquesta mateixa pàgina. Un cop completat el formulari i adjuntat l'arxiu, cal enviar-ho telemàticament mitjançant el botó "Enviar" que hi ha al formulari. Si tota la informació es processa de manera satisfactòria, s'obre una finestra que indica que la sol·licitud s'ha rebut correctament i s'imprimeix un número de referència al formulari de sol·licitud.

  Només s'admeten sol·licituds trameses telemàticament segons el procediment descrit. Les propostes es poden presentar en anglès, català i castellà.

  RecerCaixa no es responsabilitza de possibles problemes informàtics. Per tant, es recomana fer la sol·licitud amb antelació. Les propostes presentades fora de termini no es consideraran. Tampoc es podrà modificar la documentació enviada un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

  Formulari de sol·licitud (PDF, 202 KB)
  Descarrega i guarda l’arxiu

  Annex sol·licitud (DOC, 423 KB)

 • Si teniu cap dubte sobre la convocatòria RecerCaixa 2017 podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic  info@recercaixa.cat o dels telèfons 93 581 7141 i 93 581 7217.

  Preguntes més freqüents (PDF, 394 KB)

  Contacte
  Carrer de la Vila
  Bloc F baixos
  08193 Cerdanyola del Vallès
  Tel.: 93 581 72 17
  info@recercaixa.cat