Bases de la convocatòria RecerCaixa 2016

RecerCaixa 2016

La convocatòria d'ajuts a la recerca RecerCaixa finançarà projectes de recerca desenvolupats per investigadors de les universitats i centres de recerca de Catalunya.

 

La presentació de projectes va finalitzar el 17 de juliol de 2016.

Seguiment de la convocatòria: consulta la relació de projectes admesos i exclosos (PDF, 606 KB).

Consulta els resultats de la convocatòria.

 • Es pot presentar a la convocatòria qualsevol investigador doctor, amb contracte estable amb una universitat o centre de recerca, públic o privat, radicat a Catalunya. Es preveuen també propostes interinstitucionals, presentades conjuntament per investigadors pertanyents a diferents institucions i de fora de Catalunya, sempre i quant el líder del projecte estigui radicat a Catalunya.

  Els projecte poden tenir més d'un investigador principal.

 • Terminis  per a la presentació de projectes
  Les sol·licituds es presenten a través del portal web de RecerCaixa del 6 de juny al 17 de juliol de 2016, ambdós inclosos.

  Imports i finançament dels projectes
  El màxim de finançament que pot rebre un projecte, inclòs l'overhead institucional, és de 100.000 €.

  Despeses susceptibles de ser finançades
  El finançament rebut es pot destinar a les despeses següents:

  • Despeses de funcionament, sense cap limitació percentual
  • Despeses de personal (beques i contractes), sense cap limitació percentual.
  • Adquisició d'equips, sense cap limitació percentual.
  • Complements retributius per a l'investigador o investigadors responsables de la sol·licitud, amb un límit del 10 per cent del total.

  Bases de la convocatòria (PDF, 421 KB)

 • Humanitats i cultura

  1. Humanitats digitals: tecnologies digitals destinades a facilitar l'accés universal al coneixement humanístic i cultural.

  2. La creació i el paper dels estats a inicis del segle XXI.

  Educació

  3. Formació professional, mercat de treball i competències professionals.

  4. Apoderament dels centres docents i del professorat.

  Polítiques públiques

  5. L'articulació de la vida a les ciutats: impacte de l'espai urbà en la vida de les persones.

  6. Cultura democràtica, participació ciutadana i corrupció.

  7. Polítiques energètiques contra el canvi climàtic.

  Inclusió social

  8. Població immigrada, refugiats i gestió de la interculturalitat.

  9. Violència de gènere.

  10. Participació ciutadana en les polítiques sanitàries.

 • Per presentar un projecte a la convocatòria RecerCaixa 2016 cal emplenar correctament el formulari de sol·licitud facilitat i adjuntar-hi, en format pdf, la memòria del projecte. El model de memòria del projecte queda recollit al document annex que podeu descarregar en aquesta mateixa pàgina. Un cop completat el formulari i adjuntat l'arxiu, cal enviar-ho telemàticament mitjançant el botó "Enviar" que hi ha al formulari. Si tota la informació es processa de manera satisfactòria, s'obre una finestra que indica que la sol·licitud s'ha rebut correctament i s'imprimeix un número de referència al formulari de sol·licitud.

  Només s'admeten sol·licituds trameses telemàticament segons el procediment descrit. Les propostes es poden presentar en anglès, català i castellà.

  RecerCaixa no es responsabilitza de possibles problemes informàtics. Per tant, es recomana fer la sol·licitud amb antelació. Les propostes presentades fora de termini no es consideraran. Tampoc es podrà modificar la documentació enviada un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

  Formulari de sol·licitud (PDF, 256 KB)

  Annex sol·licitud (DOC, 463 KB)

 • Si teniu cap dubte sobre la convocatòria RecerCaixa 2015 podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic  info@recercaixa.cat o dels telèfons 93 519 46 70 i 93 581 72 17.

  Preguntes més freqüents

  Contacte
  Vila universitària
  Local F2.1
  08193 Bellaterra
  Tel.: 93 581 72 17
  info@recercaixa.cat 

Convocatòries anteriors

Un dels eixos del programa és la convocatòria d'ajuts a la recerca que es convoca anualment. Cada edició de la convocatòria se centra en unes determinades línies de recerca que van variant i redefinint-se cada any. Les temàtiques escollides destaquen pel component social i s'emmarquen sota els àmbits de les ciències socials i humanitats, i les ciències de la salut.

 • A la convocatòria RecerCaixa 2015 es van presentar 211 projectes, procedents de 42 institucions diferents, dels quals se n'han seleccionat 19 amb un ajut total d'1,6 M €.

  Consulta els projectes seleccionats (PDF, 421 KB)

 • A la convocatòria RecerCaixa 2014 es van presentar 221 projectes, procedents de 47 institucions diferents, dels quals se n'han seleccionat 26 amb un ajut total d'1,9 M €.
 • A la convocatòria RecerCaixa 2013 es van presentar 362 projectes, procedents de 65 institucions diferents, dels quals es van seleccionar 26 amb un ajut total d'1,8 M€. La gran qualitat científica dels projectes i la quantitat de propostes presentades han fet que la convocatòria sigui molt competitiva.

 • Convocatòria 2012

  A la convocatòria RecerCaixa 2012 es van presentar un total de 368 projectes. Després del procés d'avaluació, es van seleccionar un total de 25 projectes per ser finançats, amb un ajut total d'1,7 M€.

  Convocatòria 2011

  A la convocatòria RecerCaixa 2011 es van presentar un total de 293 projectes. Després del procés d'avaluació, es van seleccionar un total de 23 projectes per ser finançats, amb un ajut total d'1,5 M€.

  Convocatòria 2010

  A la convocatòria RecerCaixa 2010 es van presentar un total de 461 projectes, dels quals, després del procés d'avaluació, es van seleccionar un total de 20 projectes per a ser finançats, amb un ajut total d'1,4 M€.