RecerCaixa

Un impuls a la recerca d'excel·lència a Catalunya.

 • QUÈ FEM

  La ciència és avui un factor clau per al progrés, la competitivitat i el benestar. En els darrers anys, Catalunya ha incrementat la seva producció científica, tant en qualitat com en quantitat, i el repte actual és consolidar els equips d'investigadors i grups de recerca, crear tradició i reforçar les capacitats del país. Però també cal que la ciutadania conegui els beneficis de la recerca científica i la percebi com una cosa propera i necessària. Per aconseguir que ciència i societat avancin conjuntament, l'Obra Social "la Caixa", amb la col·laboració de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), impulsa el Programa RecerCaixa.

  La convocatòria d'ajuts a la recerca RecerCaixa és un programa d'ajuts anual per finançar els millors projectes de recerca dels investigadors i grups de recerca de Catalunya. Es valoraran positivament els projectes que tinguin vocació transformadora, entesa com la voluntat que els potencials beneficis arribin als ciutadans, aportant solucions a problemes de la societat o generant nou coneixement científic.

 • A QUI S'ADREÇA

  L'Obra Social "la Caixa", amb la col·laboració de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), treballa en el programa RecerCaixa amb la perspectiva que es consolidi com un programa pioner a Catalunya d'impuls i suport a la investigació, i un punt d'unió entre la ciència i la ciutadania.

  Així mateix, l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) col·labora també en aquesta iniciativa, mitjançant el suport a la gestió de la convocatòria i amb la gestió del procés d'avaluació, basant-se en la seva expertesa i professionalitat en aquests àmbits.
   

 • COM AJUDEM

  Des de l'any 2010, en què es va iniciar el programa RecerCaixa,  impulsem els millors projectes dels grups i els investigadors que treballen a Catalunya, procedents tant d'universitats públiques i privades com de centres de recerca, i, en especial, per donar una empenta a la recerca en ciències socials, àmbit en el qual s'ha consolidat com a programa de referència.

  El Programa RecerCaixa persegueix, en concret, tres objectius:

  • Contribuir a la consolidació del teixit de recerca i de la producció científica de Catalunya.

  • Impulsar el desenvolupament de nous projectes d'excel•lència científica i de caràcter potencialment transformador al nostre país, que aportin solucions a problemes o inquietuds de la societat.

  • Implicar la ciutadania en el procés de transformació de la societat cap a un país de ciència i cap a una economia basada en el coneixement.