RecerCaixa

Un impuls a la recerca d'excel·lència a Catalunya.

 • QUÈ FEM

  La ciència és avui un factor clau per al progrés, la competitivitat i el benestar. En els darrers anys, Catalunya ha incrementat la producció científica, tant en qualitat com en quantitat. El repte actual és que la ciutadania conegui els beneficis de la recerca científica i la percebi com una cosa propera i necessària.

  Per aconseguir que ciència i societat avancin conjuntament, l’Obra Social ”la Caixa”, amb la col·laboració de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), impulsa el Programa RecerCaixa.

  Des de l’any 2010, en què es va iniciar el programa, impulsem els millors projectes dels grups i els investigadors que treballen a Catalunya, procedents tant d’universitats públiques i privades com de centres de recerca, i, en especial, donem una empenta a la recerca en ciències socials, àmbit en el qual s’ha consolidat com a programa de referència.

  Així mateix, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) col·labora també en aquesta iniciativa, mitjançant el suport a la gestió de la convocatòria i amb la gestió del procés d’avaluació, sobre la base de la seva expertesa i professionalitat en aquests àmbits.

 • A QUI S'ADREÇA

  La convocatòria d’ajuts a la recerca RecerCaixa és un programa d’ajuts anual per finançar els millors projectes de recerca dels investigadors i grups de recerca de Catalunya. Es valoraran positivament els projectes que tinguin vocació transformadora, entesa com la voluntat que els beneficis potencials arribin als ciutadans, i que aportin solucions a problemes de la societat o generin nou coneixement científic.

   

 • COM AJUDEM

  El programa RecerCaixa persegueix, en concret, tres objectius:

  • Contribuir a la consolidació de la recerca a Catalunya.

  • Impulsar el desenvolupament de nous projectes d’excel·lència científica i de caràcter potencialment transformador al nostre país, que aportin solucions a problemes o inquietuds de la societat.

  • Implicar la ciutadania en el procés de transformació de la societat cap a un país de ciència i cap a una economia basada en el coneixement.