Col·laborem amb el projecte Sylvius: un mapa per arribar al nostre cervell

La Sylvius Analysis Workstation és una plataforma informàtica 3D estereoscòpica que és capaç d’obtenir un mapa navegable del cervell.

Amb aquesta plataforma els neurocirurgians poden operar amb més precisió i menys riscos.

Projecte Sylvius. Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM)

L’Hospital del Mar i el seu Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), amb la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa”, desenvolupen aquest innovador projecte que permetrà registrar simultàniament totes les zones del cervell relacionades amb les funcions bàsiques.

Això permetrà generar un atles de totes les àrees que intervenen en el llenguatge, minimitzar els riscos a l’hora de fer intervencions quirúrgiques al cervell i facilitar la planificació preoperatòria.