Donem suport a la recerca per aconseguir un tractament personalitzat contra el càncer

Impulsem diversos projectes capdavanters en recerca científica contra el càncer.

El nostre objectiu és col·laborar en projectes que millorin el tractament de la malaltia i ofereixin millors opcions terapèutiques als pacients.

Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) - ”la Caixa”. Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO)

La Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) - ”la Caixa” del VHIO, inaugurada el 2012, duu a terme assajos clínics amb fàrmacs en etapes inicials de desenvolupament (fase I, fase II i fase III) i se centra en noves dianes terapèutiques per al tractament del càncer.

La UITM fa una anàlisi molecular dels tumors dels pacients amb l’objectiu de seleccionar el millor tractament i apropar-nos un pas més cap a la medicina personalitzada.


”la Caixa” International Program for Cancer Research and Education & International Meetings Program. MSKCC & VHIO

Aquest programa es va crear per facilitar que el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i el Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) ampliessin les activitats de divulgació conjuntes mitjançant beques i reunions internacionals de recerca, potenciant les fortaleses complementàries del VHIO i l’MSKCC en els camps de la recerca bàsica del càncer i el desenvolupament de medicaments, diagnòstics i estudis clínics.


Regeneració de teixits com a estratègia terapèutica. Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona)

Aquest projecte de recerca, liderat pel Dr. Manuel Serrano, se centra en l’estudi de la regeneració dels teixits in vivo i l’eliminació de cèl·lules senescents en malalties cròniques.

La seva recerca està dirigida a impulsar futures teràpies basades en la medicina regenerativa per combatre l’envelliment cel·lular i que podrien aplicar-se a malalties pulmonars o al càncer, entre d’altres. Concretament, l’equip centra la recerca en dues malalties específiques per a l’avenç de la medicina regenerativa: diabetis i fibrosi pulmonar.


Projecte de recerca en càncer de pulmó. Institut Català d’Oncologia (ICO)

Aquest projecte de recerca ha contribuït a millorar el tractament dels tumors que tenen alterat el gen EGFR i ha ajudat a entendre per què alguns es tornen resistents als tractaments estàndard.

Aquest estudi està liderat pel doctor Rafael Rosell, líder europeu en la lluita contra el càncer de pulmó i un dels pioners en estudis moleculars sobre els tumors de pulmó per aconseguir un tractament personalitzat.


«Predicció epigenètica de la resposta als fàrmacs per a la selecció i optimització de la teràpia del càncer», Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC). Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)

Amb l’aportació de l’Obra Social ”la Caixa”, el doctor Manel Esteller, director del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC) de l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), duu a terme un estudi capdavanter sobre la predicció epigenètica de la resposta als fàrmacs per optimitzar la teràpia del càncer en malalts que ja no responen als tractaments estàndard.

Aquesta recerca pretén definir marcadors de metilació de l’ADN en línies cel·lulars de càncer de còlon, pulmó, pàncrees i cervell, a fi de predir la resposta a nous tractaments.

Els resultats de la recerca beneficiaran directament cent malalts que participin en el projecte clínic i seran la clau per aplicar la millor teràpia a cada pacient, amb l’objectiu d’allargar-ne i millorar-ne la qualitat de vida i disminuir l’impacte de la toxicitat del tractament.


Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC)

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) és el primer centre de recerca europeu exclusivament focalitzat en la leucèmia i altres malalties hematològiques malignes i un dels únics que hi ha arreu del món.

L’aportació de l’Obra Social ”la Caixa” a la Fundació Josep Carreras es destina a potenciar el desenvolupament de projectes i a la compra d’equipaments de laboratori per als grups de recerca.


Càncer de pròstata – Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) & Cris contra el cáncer

El càncer de pròstata és el tumor maligne més freqüent en homes. Aquest projecte, dirigit pel Dr. David Olmos, té l’objectiu de desenvolupar nous tractaments contra el càncer de pròstata, descobrir noves dianes terapèutiques i identificar marcadors fidels de l’evolució clínica de la malaltia.

Així, pretén dissenyar i dur a terme assajos clínics en els quals es provin nous fàrmacs o combinacions de fàrmacs  per a diferents fases de la malaltia, amb l’objectiu de proporcionar un tractament més personalitzat als pacients afectats.


Càncer vascular infantil – Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)

Les malformacions vasculars oncogèniques són tumors poc freqüents de teixit tou que principalment afecten nens i joves. Cada any es diagnostiquen aproximadament 120 casos de malformacions vasculars que requereixen tractament.

Aquest projecte, liderat per la Dra. Mariona Graupera, pretén entendre i identificar les causes d’aquestes malformacions, cosa que permetrà dissenyar noves teràpies específiques i dur a terme assajos clínics en fases inicials per comprovar-ne l’eficàcia.


Cicle cel·lular i càncer – Universitat de Barcelona

Aquest projecte, dirigit per la Dra. Rosa Aligué, té l’objectiu d’identificar nous mecanismes de regulació del cicle cel·lular per millorar el diagnòstic i dissenyar noves teràpies en malalties com el càncer, en les quals el cicle cel·lular està alterat.

A través de l’estudi de les alteracions en el funcionament cel·lular es pretén identificar els mecanismes que desencadenen aquestes alteracions, els mecanismes moleculars que hi estan involucrats i la relació entre les alteracions genètiques i les epigenètiques.


«Immunoteràpia basada en l’ús de cèl·lules dendrítiques en tumors sòlids avançats, en nens i nenes adolescents», programa «Niños contra el Cáncer».  Clínica Universidad de Navarra

Liderat per la doctora Ana Patiño García, directora de la Unitat de Genètica Clínica de la Clínica Universidad de Navarra, aquest projecte forma part del programa «Niños contra el Cáncer». L’objectiu és millorar la supervivència i qualitat de vida dels nens amb tumors sòlids d’alt grau i avaluar la seguretat del tractament i l’eficàcia biològica de la vacuna mitjançant estudis in vitro.

L’objectiu és disminuir la mortalitat, predir el desenvolupament de metàstasis i desenvolupar noves teràpies eficaces i no tòxiques, per evitar que pacients oncològics infantils esdevinguin adults amb malalties cròniques degudes als tractaments rebuts.


«Interacció d’ADN amb complexos organometàl·lics de Ru i clústers quàntics atòmics». Universitat de Burgos i Universitat de Santiago

Aquest projecte té com a objectiu principal la cerca de nous fàrmacs antitumorals. Amb la voluntat d’oferir millors opcions terapèutiques als pacients, s’investiguen i es desenvolupen nous fàrmacs, estudiant determinades substàncies sintètiques que contenen metalls i avaluant com aquestes actuen davant de molècules biològiques.


«Teràpia genètica per a la síndrome de Dravet. Mecanismes de metàstasi multiorgànica en models autòctons de càncer de pulmó per a una medicina personalitzada.» Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), Universidad de Navarra

La síndrome de Dravet és una de les encefalopaties epilèptiques infantils més greus. Es caracteritza per convulsions freqüents de llarga durada que apareixen entre els quatre i els sis mesos d’edat en nens aparentment sans i s’associa a deteriorament intel·lectual i alteracions de la conducta en etapes posteriors. Actualment no té un tractament específic i el tractament habitual per a l’epilèpsia n’empitjora la simptomatologia.

L’objectiu d’aquest projecte, liderat per la doctora Gloria González-Aseguinolaza, és analitzar com respon aquesta malaltia a la teràpia gènica i definir quins han de ser els paràmetres per obtenir resultats clínicament rellevants.


Càncer i gent gran – Fundació FEFOC

Dirigit per la Dra. Tània Estapé i pel Dr. Jordi Estapé, es tracta d’un programa educatiu per promoure el coneixement del càncer entre la gent gran, que proporciona l’educació i la informació adequada i millora el diagnòstic precoç, el tractament i l’acceptació de la malaltia.

Aquest estudi permetrà avaluar si la millora de la informació rebuda sobre el càncer i la seva prevenció contribueix, d’una banda, a reduir-ne la incidència i, de l’altra, a canviar la percepció i l’actitud de la gent gran davant de la malaltia.