Menú de navegació
Visualització del contingut web
Aplicacions anidades

Línia d´actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

Les àrees rurals es caracteritzen per la dispersió dels nuclis urbans, la baixa densitat de població i l’envelliment demogràfic. Aquests factors constitueixen una barrera a la implantació en el medi rural dels serveis i en limiten l’accés. Així mateix configuren una realitat específica que planteja reptes a la qualitat de vida i a la igualtat d’oportunitats de les persones que viuen en l’entorn rural.

Visualització del contingut web
 • DATES CLAU

  Aquesta convocatòria està pensada com una presentació de projecte per fases:

  • Del 10 de febrer al 3 de març de 2020, a les 8 h.

  Entre els projectes de la primera fase se seleccionaran les sol·licituds que entraran a la segona fase (del 25 de maig al 22 de juny de 2020). Aquestes entitats seran informades de la seva continuïtat en el procés. Per a més informació, consulta les bases de la convocatòria (properament).

 • OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

  La finalitat d’aquesta convocatòria és promoure projectes en el medi rural, adaptats a les seves característiques territorials i necessitats socials, per millorar les condicions de vida i generar oportunitats per a les famílies, la infància i l’adolescència, les dones, la gent gran i les persones en risc d’exclusió social.

 • ÀMBITS D’ACTUACIÓ

  1. Desenvolupament sociolaboral.

  2. Comunitat local i cohesió social.

  3. Autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i la malaltia.

  4. Infància i joventut.

 • FINANÇAMENT

  75 % del cost del projecte:

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitat o més.

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a l'aplicació Portal de convocatòries.

- Per a entitats acreditades en anys anteriors, cal que aquest any 2019 actualitzin la informació relativa a l’entitat al Portal. Cal que s’assegurin que tota la informació i tots els documents estan vigents en el moment de presentar la sol·licitud.   

- Entitats no acreditades: el procés d'acreditació es fa a través de l'aplicació, on s'obté la clau d'accés (usuari i contrasenya).

Hi ha una guia de suport per facilitar la presentació del projecte, que està disponible al Portal de convocatòries, a l’apartat “Documentació”, i al web de l’Obra Social ”la Caixa”, a l’apartat “Convocatòries”.

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web
 • SOL·LICITAR

  Per presentar un projecte cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a l’aplicació Portal de convocatòries.


  Acreditació

  Per a entitats acreditades en anys anteriors, aquest any 2020 han d’actualitzar la informació relativa a l’entitat al portal. Cal que les entitats s’assegurin que tota la informació i tots els documents siguin vigents en el moment de presentar la sol·licitud.

  Per a entitats no acreditades, el procés d’acreditació es fa a través de l’aplicació, on obtindran la clau d’accés (usuari i contrasenya).


  Presentació del projecte

  L’accés al formulari de presentació s’habilita una vegada s’ha obert la convocatòria, amb possibilitat de modificació fins a la data de tancament. 

  Per facilitar la presentació tenim la Guia de suport (PDF, 663 Kb), disponible també al Portal de convocatòries a l’apartat ‘Documentació’.

  Per a qualsevol consulta, adreça’t a: ajutssocials@fundaciolacaixa.org