Menú de navegació

Menú de navegació

Visualització del contingut web

pobreza-accion-social/integracion-laboral/convocatoria-insercion-sociolaboral_CARROUSEL

Aplicacions anidades

Aplicacions anidades

Línia d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

pobreza-accion-social/integracion-laboral/convocatoria-insercion-sociolaboral_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-SOLO-TEXTO_pestaña1

Davant de la situació actual del mercat laboral, amb una gran incidència de l’atur juvenil i el de llarga durada, és prioritari facilitar la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat, sobretot entre les persones amb més vulnerabilitat social. Amb aquesta convocatòria volem promoure projectes d’inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social.

Visualització del contingut web

pobreza-accion-social/integracion-laboral/convocatoria-insercion-sociolaboral_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-PESTAÑA-GENERAL_pestaña1

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA
  Del 12 de febrer al 12 de març de 2019.

   

 • FINANÇAMENT

  75% del cost del projecte:

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitats o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

 • QUÈ FEM

  Donem suport a entitats amb projectes per a la inclusió sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat social i de persones amb discapacitat, que reforcin les seves capacitats i a l'hora s'adaptin a les necessitats del teixit empresarial del territori.

  A través del Portal de convocatòries podràs accedir a l'àrea privada per iniciar i gestionar les sol·licituds a les convocatòries que t'interessin.

 • LÍNIES D'ACTUACIÓ

  1. Formació per a la millora de l’ocupabilitat, inclosa la segona oportunitat educativa.

  2. Itineraris personalitzats d’acompanyament a les persones durantel procés d’inserció i d’adaptació al lloc de treball.

  3. Promoció de l’autoocupació per a col·lectius vulnerables.

  4. Suport a les empreses d'inserció i als centres especials de treball per a la creació de nous llocs de treball.

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

1.2.4_pobreza-accion-social-desarrollo/integracion-laboral/convocatoria_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-SOLO-TEXTO_pestaña2

Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a l'aplicació Portal de convocatòries.

- Per a entitats acreditades en anys anteriors, cal que aquest any 2019 actualitzin la informació relativa a l’entitat al Portal. Cal que s’assegurin que tota la informació i tots els documents estan vigents en el moment de presentar la sol·licitud.   

- Entitats no acreditades: el procés d'acreditació es fa a través de l'aplicació, on s'obté la clau d'accés (usuari i contrasenya).

Hi ha una guia de suport per facilitar la presentació del projecte, que està disponible al Portal de convocatòries, a l’apartat “Documentació”, i al web de l’Obra Social ”la Caixa”, a l’apartat “Convocatòries”.

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

1.2.4_pobreza-accion-social-desarrollo/integracion-laboral/convocatoria_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-SOLO-TEXTO_pestaña3

La presentació de projectes es fa a través de l'aplicació Portal de convocatòries amb l'usuari i la contrasenya obtinguts en l'acreditació. La presentació es fa emplenant tots els camps d'informació de les diverses pestanyes del formulari de presentació de projecte i la documentació complementària.

Visualització del contingut web

1.2.4_pobreza-accion-social-desarrollo/integracion-laboral/convocatoria_REDES-SOCIALES-PROGRAMA