Menú de navegació
Visualització del contingut web
Aplicacions anidades

Línia d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

Davant de la situació actual del mercat laboral, amb una gran incidència de l’atur juvenil i el de llarga durada, és prioritari facilitar la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat, sobretot entre les persones amb més vulnerabilitat social. Amb aquesta convocatòria volem promoure projectes d’inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social.

Visualització del contingut web
 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA
  Del 12 de febrer al 12 de març de 2019.

   

 • FINANÇAMENT

  75% del cost del projecte:

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitats o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

 • QUÈ FEM

  Donem suport a entitats amb projectes per a la inclusió sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat social i de persones amb discapacitat, que reforcin les seves capacitats i a l'hora s'adaptin a les necessitats del teixit empresarial del territori.

  A través del Portal de convocatòries podràs accedir a l'àrea privada per iniciar i gestionar les sol·licituds a les convocatòries que t'interessin.

 • LÍNIES D'ACTUACIÓ

  1. Formació per a la millora de l’ocupabilitat, inclosa la segona oportunitat educativa.

  2. Itineraris personalitzats d’acompanyament a les persones durantel procés d’inserció i d’adaptació al lloc de treball.

  3. Promoció de l’autoocupació per a col·lectius vulnerables.

  4. Suport a les empreses d'inserció i als centres especials de treball per a la creació de nous llocs de treball.

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a l'aplicació Portal de convocatòries.

- Per a entitats acreditades en anys anteriors, cal que aquest any 2019 actualitzin la informació relativa a l’entitat al Portal. Cal que s’assegurin que tota la informació i tots els documents estan vigents en el moment de presentar la sol·licitud.   

- Entitats no acreditades: el procés d'acreditació es fa a través de l'aplicació, on s'obté la clau d'accés (usuari i contrasenya).

Hi ha una guia de suport per facilitar la presentació del projecte, que està disponible al Portal de convocatòries, a l’apartat “Documentació”, i al web de l’Obra Social ”la Caixa”, a l’apartat “Convocatòries”.

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

La presentació de projectes es fa a través de l'aplicació Portal de convocatòries amb l'usuari i la contrasenya obtinguts en l'acreditació. La presentació es fa emplenant tots els camps d'informació de les diverses pestanyes del formulari de presentació de projecte i la documentació complementària.

Visualització del contingut web