Menú de navegació
Visualització del contingut web
Aplicacions anidades

Línia d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

Davant de la situació actual del mercat laboral, amb una gran incidència de l’atur juvenil i el de llarga durada, és prioritari facilitar la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat, sobretot entre les persones amb més vulnerabilitat social. Amb aquesta convocatòria volem promoure projectes d’inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social.

Visualització del contingut web
 • DATES CLAU

  Del 30 de març al 28 d’abril de 2020, a les 8 h.

 • OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

  A través d’aquesta convocatòria volem facilitar la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones més vulnerables, i promoure projectes adreçats a joves, a persones amb discapacitat o trastorn mental i a persones en risc d’exclusió social, amb l’objectiu de potenciar les seves capacitats i competències d’acord amb les necessitats del teixit empresarial del territori, per facilitar-ne la incorporació al mercat laboral.

 • ÀMBITS D'ACTUACIÓ

  1. Formació per a la millora de l’ocupabilitat.

  2. Promoció de l’autoocupabilitat i l’apoderament per a col·lectius vulnerables.

  3. Suport a les empreses d’inserció i als centres especials d’ocupació.

 • FINANÇAMENT

  75% del cost del projecte:

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitats o més.

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a l'aplicació Portal de convocatòries.

- Per a entitats acreditades en anys anteriors, cal que aquest any 2019 actualitzin la informació relativa a l’entitat al Portal. Cal que s’assegurin que tota la informació i tots els documents estan vigents en el moment de presentar la sol·licitud.   

- Entitats no acreditades: el procés d'acreditació es fa a través de l'aplicació, on s'obté la clau d'accés (usuari i contrasenya).

Hi ha una guia de suport per facilitar la presentació del projecte, que està disponible al Portal de convocatòries, a l’apartat “Documentació”, i al web de l’Obra Social ”la Caixa”, a l’apartat “Convocatòries”.

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web
 • SOL·LICITAR

  Per presentar un projecte cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a l’aplicació Portal de convocatòries.


  Acreditació

  Per a entitats acreditades en anys anteriors, aquest any 2020 han d’actualitzar la informació relativa a l’entitat al portal. Cal que les entitats s’assegurin que tota la informació i tots els documents siguin vigents en el moment de presentar la sol·licitud.

  Per a entitats no acreditades, el procés d’acreditació es fa a través de l’aplicació, on obtindran la clau d’accés (usuari i contrasenya).


  Presentació del projecte

  L’accés al formulari de presentació s’habilita una vegada s’ha obert la convocatòria, amb possibilitat de modificació fins a la data de tancament. 

  Per facilitar la presentació tenim la Guia de suport (PDF, 663 Kb), disponible també al Portal de convocatòries a l’apartat ‘Documentació’.

  Per a qualsevol consulta, adreça’t a: ajutssocials@fundaciolacaixa.org

Visualització del contingut web