Menú de navegació
Visualització del contingut web
Aplicacions anidades

Línia d’actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web
La construcció de societats inclusives que cada cop són més diverses i complexes és un dels reptes actuals. Amb aquesta convocatòria volem impulsar projectes que fomentin la convivència ciutadana intercultural i el desenvolupament social, i que potenciïn la igualtat d’oportunitats per a totes les persones, per promoure una societat present i futura més justa i cohesionada.
Visualització del contingut web
 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA
  Del 25 de març al 25 d’abril de 2019.

 • FINANÇAMENT

  75 % del cost del projecte:

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

 • QUÈ FEM

  Donen suport a projectes d’intervenció social per la millora de la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social i a projectes socioeducatius que contribueixin a la promoció de salut, a la prevenció de la violència i a la igualtat d’oportunitats.

  A través del Portal de convocatòries podràs accedir a l'àrea privada per iniciar i gestionar les sol·licituds a les convocatòries que t'interessin.

 • LÍNIES D'ACTUACIÓ

  1. Foment dels valors i de la convivència intercultural.

  2. Mediació i gestió de la diversitat social i cultural.

  3. Participació social i desenvolupament comunitari.

  4. Programes educatius i de prevenció (violència, addiccions, etc.).

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a l'aplicació Portal de convocatòries.

- Per a entitats acreditades en anys anteriors, cal que aquest any 2019 actualitzin la informació relativa a l’entitat al Portal. Cal que s’assegurin que tota la informació i tots els documents estan vigents en el moment de presentar la sol·licitud.

- Entitats no acreditades: el procés d'acreditació es fa a través de l'aplicació, on s'obté la clau d'accés (usuari i contrasenya). 

Hi ha una guia de suport per facilitar la presentació del projecte, que està disponible al Portal de convocatòries, a l’apartat “Documentació”, i al web de l’Obra Social ”la Caixa”, a l’apartat “Convocatòries”.

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

La presentació de projectes es fa a través de l'aplicació Portal de convocatòries amb l'usuari i la contrasenya obtinguts en l'acreditació. La presentació es fa emplenant tots els camps d'informació de les diverses pestanyes del formulari de presentació de projecte i la documentació complementària.

Visualització del contingut web