Menú de navegació
Visualització del contingut web
Aplicacions anidades

Línia d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

En el moment actual, és cabdal lluitar contra la pobresa infantil i l’exclusió social de tots els col·lectius fomentant processos d’apoderament personal i potenciant la família com a centre d’atenció. Aquesta convocatòria té com a finalitat facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats, afavorint la igualtat d’oportunitats i enfortint les xarxes de suport.

Visualització del contingut web
 • icono calendario rojo

  DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA
  Del 12 de febrer al 12 de març de 2019.

   

 • icono bombilla roja

  FINANÇAMENT

  75% del cost del projecte:

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat. 

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

 • icono bombilla roja

  QUÈ FEM

  Impulsem projectes que afavoreixin la promoció, el desenvolupament integral i la igualtat d’oportunitats de les persones en situació de pobresa i vulnerabilitat social.

  A través del Portal de convocatòries podràs accedir a l'àrea privada per iniciar i gestionar les sol·licituds a les convocatòries que t'interessin.

 • LÍNIES D'ACTUACIÓ

  1. Desenvolupament social i educatiu d’infants i joves en situació de pobresa i de les seves famílies.

  2. Promoció de la inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió.

  3. Atenció de les necessitats bàsiques.

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a l'aplicació Portal de convocatòries.

- Per a entitats acreditades en anys anteriors, cal que aquest any 2019 actualitzin la informació relativa a l’entitat al Portal. Cal que s’assegurin que tota la informació i tots els documents estan vigents en el moment de presentar la sol·licitud.   

Entitats no acreditades: el procés d'acreditació es fa a través de l'aplicació, on s'obté la clau d'accés (usuari i contrasenya).

Hi ha una guia de suport per facilitar la presentació del projecte, que està disponible al Portal de convocatòries, a l’apartat “Documentació”, i al web de l’Obra Social ”la Caixa”, a l’apartat “Convocatòries”.

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

La presentació de projectes es fa a través de l'aplicació Portal de convocatòries amb l'usuari i la contrasenya obtinguts en l'acreditació. La presentació es fa emplenant tots els camps d'informació de les diverses pestanyes del formulari de presentació de projecte i la documentació complementària.

Visualització del contingut web