Menú de navegació
Visualització del contingut web
Aplicacions anidades

Línia d´actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

El nombre de persones que s’enfronten diàriament als reptes personals i socials que es deriven de la situació de fragilitat o de dependència en què es troben elles mateixes o els seus familiars està augmentant i, a més, aquesta situació s’accentua a causa del’envelliment progressiu de la població.

Per aquest motiu, a l’Obra Social ”la Caixa” volem impulsar projectes que fomentin la vida independent, l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i també la de les que, per raons d’envelliment o malaltia, pateixen el deteriorament de les seves capacitats i de la salut.

Visualització del contingut web
 • DATES CLAU 

  CONVOCATÒRIA TANCADA
  Del 14 de gener al 12 de febrer de 2019.

 • FINANÇAMENT

  75 % del cost del projecte:

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat. 

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitats o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

 • QUÈ FEM

  Impulsem projectes per a la promoció de la vida independent, l’autonomia i la qualitat de vida de les persones grans i de les persones amb discapacitat, malaltia mental o altres malalties i també l’atenció de les necessitats de l’entorn familiar d’aquestes persones.

  A través del Portal de convocatòries podràs accedir a l'àrea privada per iniciar i gestionar les sol·licituds a les convocatòries que t'interessin.

 • LÍNIES D'ACTUACIÓ

  La convocatòria inclou tres àmbits d’actuació.

  Gent gran i reptes derivats de l’envelliment:

  1. Promoció de l’autonomia personal i prevenció de la fragilitat (física, cognitiva, emocional i social), la dependència i els seus efectes.

  2. Atenció sociosanitària a la dependència que tingui en compte els valors i la biografia de la persona.

  3. Prevenció i resposta davant l’aïllament social i la soledat no desitjada en gent gran, que fomenti el seu apoderament.

  4. Suport psicosocial a l’entorn familiar i relacional de la gent gran.

  Discapacitat i salut mental:

  1. Promoció de l’autonomia personal, el desenvolupament psicosocial i la vida independent.

  2. Atenció sociosanitària a la discapacitat i a la malaltia mental centrada en la persona.

  3. Suport psicosocial a l’entorn familiar i relacional de les persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental.

  4. Promoció de l’oci i el lleure inclusius i enfortiment de les xarxes relacionals.

  5. Accessibilitat universal.

  Humanització de la salut:

  1. Millora de la qualitat de vida de les persones en situació de malaltia.

  2. Atenció sociosanitària centrada en la persona.

  3. Atenció psicosocial a les persones que estan al final de la vida i als seus familiars.

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a l'aplicació Portal de convocatòries.

- Per a entitats acreditades en anys anteriors, cal que aquest any 2019 actualitzin la informació relativa a l’entitat al Portal. Cal que s’assegurin que tota la informació i tots els documents estan vigents en el moment de presentar la sol·licitud.   

- Entitats no acreditades: el procés d'acreditació es fa a través de l'aplicació, on s'obté la clau d'accés (usuari i contrasenya).

Hi ha una guia de suport per facilitar la presentació del projecte, que està disponible al Portal de convocatòries, a l’apartat “Documentació”, i al web de l’Obra Social ”la Caixa”, a l’apartat “Convocatòries”.

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

La presentació de projectes es fa a través de l'aplicació Portal de convocatòries amb l'usuari i contrasenya obtinguts en l'acreditació. La presentació es fa emplenant tots els camps d'informació de les diverses pestanyes del formulari de presentació de projecte i la documentació complementària.

Visualització del contingut web