Menú de navegació
Visualització del contingut web
Aplicacions anidades

Línia d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

En els processos d’integració social, sovint cal que hi hagi un suport específic per a l’habitatge per poder aconseguir que les persones tinguin una autonomia plena. Amb aquesta convocatòria volem contribuir a superar els reptes residencials actuals dels col·lectius més vulnerables.

Visualització del contingut web
 • DATES CLAU

  Del 30 de març al 27 d’abril de 2020, a les 23.59 h.

 • icono bombilla roja

  OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

  Aquesta convocatòria té com a finalitat contribuir a superar els reptes residencials actuals en els col·lectius més vulnerables i promoure la inclusió residencial i la vida independent a través de programes d’intervenció integral centrada en la persona per fomentar l’apoderament i l’autonomia personal.

 • icono carteles rojo

  ÀMBITS D'ACTUACIÓ

  1. Recursos residencials temporals per a persones en procés d’inclusió social.

  2. Recursos residencials temporals per a persones amb discapacitat o trastorn mental.

 • icono bombilla roja

  FINANÇAMENT 

  75% del cost del projecte:

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat. 

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitats o més.  

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a l'aplicació  Portal de convocatòries.

- Per a entitats acreditades en anys anteriors, cal que aquest any 2019 actualitzin la informació relativa a l’entitat al Portal. Cal que s’assegurin que tota la informació i tots els documents estan vigents en el moment de presentar la sol·licitud.      

Entitats no acreditades: el procés d'acreditació es fa a través de l'aplicació, on s'obté la clau d'accés (usuari i contrasenya).

Hi ha una guia de suport per facilitar la presentació del projecte, que està disponible al Portal de convocatòries, a l’apartat “Documentació”, i al web de l’Obra Social ”la Caixa”, a l’apartat “Convocatòries”.

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web
 • SOL·LICITAR

  Per presentar un projecte cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a l’aplicació Portal de convocatòries.


  Acreditació

  Per a entitats acreditades en anys anteriors, aquest any 2020 han d’actualitzar la informació relativa a l’entitat al portal. Cal que les entitats s’assegurin que tota la informació i tots els documents siguin vigents en el moment de presentar la sol·licitud.

  Per a entitats no acreditades, el procés d’acreditació es fa a través de l’aplicació, on obtindran la clau d’accés (usuari i contrasenya).


  Presentació del projecte

  L’accés al formulari de presentació s’habilita una vegada s’ha obert la convocatòria, amb possibilitat de modificació fins a la data de tancament. 

  Per facilitar la presentació tenim la Guia de suport (PDF, 663 Kb), disponible també al Portal de convocatòries a l’apartat ‘Documentació’.

  Per a qualsevol consulta, adreça’t a: ajutssocials@fundaciolacaixa.org

Visualització del contingut web