Línia d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto

En els processos d’integració social, sovint cal que hi hagi un suport específic per a l’habitatge per poder aconseguir que les persones tinguin una autonomia plena. Amb aquesta convocatòria volem contribuir a superar els reptes residencials actuals dels col·lectius més vulnerables.

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA.
  Del 26 de febrer al 19 de març de 2018.

 • icono bombilla roja

  FINANÇAMENT 

  75% del cost del projecte:

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat. 

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitats o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.  

 • icono bombilla roja

  QUÈ FEM

  Col·laborem en la promoció de la inclusió social i la vida independent de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social a través d’actuacions integrals i de programes d’inclusió residencial.

  A través del Portal de convocatòries podràs accedir a l'àrea privada per iniciar i gestionar les sol·licituds a les convocatòries que t'interessin.

 • icono carteles rojo

  LÍNIES D'ACTUACIÓ

  Recursos residencials temporals per a:

  1. Persones en procés d’inclusió social.

  2. Persones amb discapacitat.

  3. Persones amb malalties i els seus familiars.

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto

Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a l'aplicació  Portal de convocatòries.

- Per a entitats acreditades en anys anteriors, cal que aquest any 2018 actualitzin la informació relativa a l’entitat al Portal. Cal que s’assegurin que tota la informació i tots els documents estan vigents en el moment de presentar la sol·licitud.      

Entitats no acreditades: el procés d'acreditació es fa a través de l'aplicació, on s'obté la clau d'accés (usuari i contrasenya).

Hi ha una guia de suport per facilitar la presentació del projecte, que està disponible al Portal de convocatòries, a l’apartat “Documentació”, i al web de l’Obra Social ”la Caixa”, a l’apartat “Convocatòries”.

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto

La presentació de projectes es fa a través de l'aplicació Portal de convocatòries amb l'usuari i la contrasenya obtinguts en l'acreditació. La presentació es fa emplenant tots els camps d'informació de les diverses pestanyes del formulari de presentació de projecte i la documentació complementària.