Visualització del contingut web

Segona Edició dels premis "La Caixa" a la innovació social

Visualització del contingut web

L’Obra Social ”la Caixa” premia els projectes socials que aconsegueixen una transformació directa i real en la societat mitjançant mètodes innovadors. Dotat de 15.000 euros, cada premi ha estat concedit a deu projectes de tot Espanya presentats a les Convocatòries 2015 de l’Obra Social ”la Caixa”.

Els Premis ”la Caixa” a la Innovació Social reconeixen la capacitat d’innovació i transformació social de les organitzacions que, adoptant noves metodologies, contribueixen a una millora efectiva de la vida de les persones a les quals es dirigeixen.

Els projectes guanyadors formen part de les iniciatives seleccionades a les Convocatòries d’Ajudes a Projectes Socials 2015 impulsades per l’Obra Social ”la Caixa”. De totes aquestes, 489 es van presentar com a candidates als premis.

Visualització del contingut web

Programa de prevenció de la violència filioparental en adolescents

ASOCIACIÓN IMERIS. Premi 2015.

Resum

Desenvolupa intervencions terapèutiques amb tota la unitat familiar. L’atenció integral a la família parteix de l’estudi i l’anàlisi de cada cas concret i continua amb un pla d’intervenció específic a través de l’orientació familiar, la mediació familiar i intergeneracional i el tractament familiar, i ofereix eines perquè les famílies puguin resoldre els seus conflictes elles mateixes i afrontar les possibles crisis de manera constructiva i adequada.