Línia d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto

Davant de la situació actual del mercat laboral, amb una gran incidència de l’atur juvenil i el de llarga durada, és prioritari facilitar la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat, sobretot entre les persones amb més vulnerabilitat social. Amb aquesta convocatòria volem promoure projectes d’inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social.

 • DATES CLAU

  Del 16 de març al 5 d’abril de 2017.

 • FINANÇAMENT

  75% del cost del projecte:

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitats o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

 • QUÈ FEM

  Donem suport a entitats amb projectes per a la inclusió sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat social i de persones amb discapacitat, que reforcin les seves capacitats i a l'hora s'adaptin a les necessitats del teixit empresarial del territori.

  A través del Portal de convocatòries podràs accedir a l'àrea privada per iniciar i gestionar les sol·licituds a les convocatòries que t'interessin.

 • LÍNIES D'ACTUACIÓ

  1. Millora de l’ocupabilitat (s’hi inclou la segona oportunitat educativa).

  2. Prospecció d’ofertes de feina en el món empresarial per a persones en situació de vulnerabilitat.

  3. Itineraris personalitzats d’acompanyament a les persones durantel procés d’inserció i d’adaptació al lloc de treball.

  4. Promoció de l’autoocupació per a col·lectius vulnerables.

  5. Suport a les empreses d'inserció i als centres especials de treball per a la creació de nous llocs de treball.

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto

Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a l'aplicació Portal de convocatòries.

- Entitats ja acreditades: han de verificar i validar la documentació de registre que consta a l'aplicació.

- Entitats no acreditades: el procés d'acreditació es fa a través de l'aplicació, on s'obté la clau d'accés (usuari i contrasenya).

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto

La presentació de projectes es fa a través de l'aplicació Portal de convocatòries amb l'usuari i la contrasenya obtinguts en l'acreditació. La presentació es fa emplenant tots els camps d'informació de les diverses pestanyes de l'aplicació web i adjuntant el formulari de presentació de projecte que proporciona l'aplicació i la documentació complementària.