Línia d’actuació

Mostrar texto Ocultar texto
La construcció de societats inclusives que cada cop són més diverses i complexes és un dels reptes actuals. Amb aquesta convocatòria volem impulsar projectes que fomentin la convivència ciutadana intercultural i el desenvolupament social, i que potenciïn la igualtat d’oportunitats per a totes les persones, per promoure una societat present i futura més justa i cohesionada.
 • DATES CLAU

  Del 6 d’abril al 3 de maig de 2017.

 • FINANÇAMENT

  75 % del cost del projecte:

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

 • QUÈ FEM

  Donen suport a projectes d’intervenció social per la millora de la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social i a projectes socioeducatius que contribueixin a la promoció de salut, a la prevenció de la violència i a la igualtat d’oportunitats.

  A través del Portal de convocatòries podràs accedir a l'àrea privada per iniciar i gestionar les sol·licituds a les convocatòries que t'interessin.

 • LÍNIES D'ACTUACIÓ

  1. Convivència ciutadana intercultural, participació social i enfortiment comunitari.

  2. Mediació i gestió de la diversitat cultural.

  3. Èxit escolar i implicació familiar en el procés educatiu.

  4. Promoció d’hàbits saludables i prevenció d’addiccions.

  5. Prevenció de les diverses formes de violència.

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto

Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a l'aplicació Portal de convocatòries.

- Entitats ja acreditades: han de verificar i validar la documentació de registre que consta a l'aplicació.

- Entitats no acreditades: el procés d'acreditació es fa a través de l'aplicació, on s'obté la clau d'accés (usuari i contrasenya). 

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto

La presentació de projectes es fa a través de l'aplicació Portal de convocatòries amb l'usuari i la contrasenya obtinguts en l'acreditació. La presentació es fa emplenant tots els camps d'informació de les diverses pestanyes de l'aplicació web i adjuntant el formulari de presentació de projecte que proporciona l'aplicació i la documentació complementària.