Visualització del contingut web
Visualització del contingut web

Curs de formació en competències interculturals adreçat a professionals sanitaris   

El curs està orientat a donar resposta al desafiament que suposa l'augment progressiu de la interculturalitat entre els usuaris dels serveis sanitaris. 

Amb aquest curs es pretén oferir als professionals sanitaris prou coneixements que permetin un nivell de competència cognitiva en les diferents àrees relacionades amb la interacció intercultural. 

El curs s'adreça a personal mèdic (metges d'atenció primària, especialistes i residents), psicòlegs i diplomats en infermeria que treballen en l'àmbit de la salut. 

S'ofereix totalment on-line i s'ha dissenyat amb un plantejament eminentment pràctic. 

Aquest curs es fa en el marc de col·laboració establert entre la Fundació Bancària "la Caixa" i el Departament de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (Programa de Psiquiatria Transcultural).

Fins ara, més de 326 professionals han participat en el curs de gestió de la diversitat en l'àmbit de la salut.

Proper curs: Segon trimestre 2016