Visualització del contingut web

1.4.1.4_pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/proyecto-de-intervencion-comunitaria-intercultural/claves-del-proyecto_CARROUSEL

Visualització del contingut web

1.1.2_Pobreza-accion-social/integracion-laboral/interculturalidad-y-cohesion-social/claves-del-proyecto_LEMA

La publicació Junts per la Convivència. La intervenció comunitària intercultural sintetitza el treball realitzat durant els primers anys d’implementació del Projecte ICI. És la base vertebradora des d’on es sustenta la metodologia i el dia a dia de la Intervenció basada en la retroalimentació entre teoria i pràctica. Així, ha derivat en la construcció d’un coneixement compartit pels que han participat activament en el procés, el qual es posa a disposició de les persones i Institucions interessades en desenvolupar polítiques per al foment de la Convivència i la Cohesió Social.