La publicació Junts per la Convivència. La intervenció comunitària intercultural sintetitza el treball realitzat durant els tres primers anys d'intervenció. Aquesta tasca, basada en la retroalimentació entre teoria i pràctica, ha derivat en la construcció d'un coneixement compartit pels que han participat activament en el procés, el qual es posa a disposició de les persones i institucions interessades en desenvolupar polítiques per al foment de la convivència i la cohesió social.