Visualització del contingut web

1.4.1.4_pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/proyecto-de-intervencion-comunitaria-intercultural/claves-del-proyecto_CARROUSEL

Visualització del contingut web

1.1.2_Pobreza-accion-social/integracion-laboral/interculturalidad-y-cohesion-social/claves-del-proyecto_LEMA

La publicació Junts per la Convivència. La intervenció comunitària intercultural sintetitza el treball realitzat durant els tres primers anys d'intervenció. Aquesta tasca, basada en la retroalimentació entre teoria i pràctica, ha derivat en la construcció d'un coneixement compartit pels que han participat activament en el procés, el qual es posa a disposició de les persones i institucions interessades en desenvolupar polítiques per al foment de la convivència i la cohesió social.