Línia d´actuació

Mostrar texto Ocultar texto

El nombre de persones que s’enfronten diàriament als reptes personals i socials que es deriven de la situació de fragilitat o de dependència en què es troben elles mateixes o els seus familiars està augmentant i, a més, aquesta situació s’accentua a causa del’envelliment progressiu de la població.

Per aquest motiu, a l’Obra Social ”la Caixa” volem impulsar projectes que fomentin la vida independent, l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i també la de les que, per raons d’envelliment o malaltia, pateixen el deteriorament de les seves capacitats i de la salut.

 • DATES CLAU 

  Del 12 de gener a l’1 de febrer de 2017.

 • FINANÇAMENT

  75 % del cost del projecte:

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat. 

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitats o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

 • QUÈ FEM

  Impulsem projectes per a la promoció de la vida independent, l’autonomia i la qualitat de vida de les persones grans i de les persones amb discapacitat, malaltia mental o altres malalties i també l’atenció de les necessitats de l’entorn familiar d’aquestes persones.

  A través del Portal de convocatòries podràs accedir a l'àrea privada per iniciar i gestionar les sol·licituds a les convocatòries que t'interessin.

 • LÍNIES D'ACTUACIÓ

  1. Promoció de l’autonomia personal i el desenvolupament psicosocial.

  2. Prevenció de la fragilitat, la dependència i els seus efectes.

  3. Atenció sociosanitària a la discapacitat, a la dependència i a la malaltia centrada en la persona.

  4. Prevenció i resposta davant l’aïllament social en gent gran.

  5. Suport psicosocial a l’entorn familiar i relacional.

  6. Enfortiment de les xarxes relacionals i promoció de l’oci i el lleure inclusius.

  7. Accessibilitat universal.

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto

Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a l'aplicació Portal de convocatòries.

- Entitats ja acreditades: han de verificar i validar la documentació de registre que consta a l'aplicació.  

- Entitats no acreditades: el procés d'acreditació es fa a través de l'aplicació, on s'obté la clau d'accés (usuari i contrasenya).

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto

La presentació de projectes es fa a través de l'aplicació Portal de convocatòries amb l'usuari i contrasenya obtinguts en l'acreditació. La presentació es fa emplenant tots els camps d'informació de les diverses pestanyes de l'aplicació web i adjuntant el formulari de presentació de projecte que proporciona l'aplicació i la documentació complementària.