Afavorim que la gent gran i els infants treballin junts valors per la convivència

Calen relacions intergeneracionals per fomentar els vincles entre les persones de diverses edats i l'enriquiment mutu.

Per aconseguir-ho, es fan servir les TIC com a eina d'interacció.

Durant les vacances d'estiu i les festes de Nadal, com que els nens no han d'anar a l'escola, els voluntaris ofereixen un taller sobre com en són, d'importants, el voluntariat i les activitats solidàries. En aquest taller es compagina l'ús de les noves tecnologies amb altres tipus d'activitats i dinàmiques de grup.

A la plataforma virtual desenvolupada per l'Obra Social "la Caixa" hi ha molt de contingut i material pedagògic, a més d'un vídeo de formació i una guia per al dinamitzador.

D'aquesta manera, la gent gran i els infants fan servir les noves tecnologies per treballar tots junts temes diversos:

 • Solidaritat i voluntariat.

 • Vida saludable.

 • Bones maneres.

 • Diversitat, respecte i tolerància.

 • Diversitat i multiculturalitat.

 • Consum responsable.

 • Sostenibilitat.

 

Perquè la gent gran voluntària pugui desenvolupar aquesta activitat sense cap problema, abans participen en una formació de 2 hores en què els oferim:

 • Formació teòrica de com funciona la plataforma d'activitats intergeneracionals i els seus continguts.

 • Pràctica de la plataforma perquè es puguin familiaritzar amb les diverses possibilitats que ofereix.

 • Suport per definir i triar l'itinerari que s'estimin més.


Si cal, la coordinadora territorial els dóna suport en aspectes com ara:

 • Cercar o ajudar a cercar alumnes amb qui poder fer les activitats intergeneracionals.

 • Posar-se en contacte amb les escoles, les associacions o els centres culturals de la zona, tot aprofitant els contactes que s'estableixen en el programa d'acció social.

 • Com a mostra de suport, visitar els voluntaris que faran l'activitat uns dies abans que arribin els alumnes.

 • Fer una reunió per valorar l'activitat.