Visualització del contingut web
Visualització del contingut web

Oferim les eines clau perquè la gent gran pugui exercir el voluntariat

Oferim formació de caràcter general sobre les habilitats que calen per desenvolupar els projectes de voluntariat i els dotem de les eines necessàries per treballar en equip, resoldre conflictes o dinamitzar grups.

Formació específica (hores en funció del projecte de voluntariat)
Els continguts d'aquesta formació estan vinculats del tot a l'acció de voluntariat que es faci a cada centre. Per exemple: en un dels centres s'ha decidit fer un grup de rondallaires que visiti les escoles del barri. En aquest cas, la formació específica es compondria d'un programa de 9 hores en què es dotaria els voluntaris dels recursos necessaris per desenvolupar aquesta tasca: eines de comunicació, escenificació, dinamització de grups infantils, etc.

Habilitats socials (9 hores: 6 sessions d'1,5 h)
Aquesta formació inclou continguts teòrics i diverses dinàmiques per treballar totes les competències i les habilitats socials que es necessiten per desenvolupar qualsevol tasca de voluntariat. Els coneixements adquirits ens poden servir per a tots els àmbits de la vida. Durant la formació es tracten temes com la comunicació, la resolució de conflictes, les relacions interpersonals, etc.

Participació i voluntariat (6 hores: 4 sessions d'1,5 h)
En aquest cas és una formació bàsica, perquè el voluntari pugui definir quina serà la seva feina dins de l'organització i, a més, pugui conèixer els seus drets i els seus deures. S'exposen diversos projectes de voluntariat que ja s'han dut a terme i s'intercanvien experiències entre les persones que ja han desenvolupat tasques de voluntariat.