Línia d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto

En el moment actual, és cabdal lluitar contra la pobresa infantil i l’exclusió social de tots els col·lectius fomentant processos d’apoderament personal i potenciant la família com a centre d’atenció. Aquesta convocatòria té com a finalitat facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats, afavorint la igualtat d’oportunitats i enfortint les xarxes de suport.

 • icono calendario rojo

  DATES CLAU

  Del 2 al 22 de febrer de 2017.

 • icono bombilla roja

  FINANÇAMENT

  75% del cost del projecte:

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat. 

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

 • QUÈ FEM

  Impulsem projectes que afavoreixin la promoció, el desenvolupament integral i la igualtat d’oportunitats de les persones en situació de pobresa i vulnerabilitat social.

  A través del Portal de convocatòries podràs accedir a l'àrea privada per iniciar i gestionar les sol·licituds a les convocatòries que t'interessin.

 • LÍNIES D'ACTUACIÓ

  1. Desenvolupament social i educatiu d’infants i joves en situació de pobresa i de les seves famílies.

  2. Promoció de la inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió.

  3. Atenció de les necessitats bàsiques.

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto

 

Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a l'aplicació Portal de convocatòries.

- Entitats ja acreditades: han de verificar i validar la documentació de registre que consta a l'aplicació.   

- Entitats no acreditades: el procés d'acreditació es fa a través de l'aplicació, on s'obté la clau d'accés (usuari i contrasenya).

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto

La presentació de projectes es fa a través de l'aplicació Portal de convocatòries amb l'usuari i la contrasenya obtinguts en l'acreditació. La presentació es fa complimentant tots els camps d'informació de les diferents pestanyes de l'aplicació web i adjuntant el formulari de presentació de projectes que proporciona l'aplicació i la documentació complementària.