La gent gran, el nostre patrimoni més valuós

És la memòria del passat, el present i una base fonamental per construir el futur.

 • QUÉ FEM

  El maltractament cap a la gent gran és un problema emergent, universal i amb prevalença arreu del món.

  Prevenir-ho és una qüestió de drets humans i de solidaritat social. Atesa la novetat, dimensió i complexitat, requereix un abordatge coordinat amb l'Administració pública, que des de l'Obra Social "la Caixa" se centra en tres grans àmbits:

  • Formació.

  • Sensibilització.

  • Actuació.

 • A QUI S'ADREÇA 

  • La formació està orientada a la gent gran i als professionals que hi estan en contacte.

  • La campanya de sensibilització s'adreça a la societat en general i a la gent gran.

  • La línia d'actuació s'adreça a professionals que treballen amb gent gran.

 • COM AJUDEM   

  Des dels programes Violència: Tolerància Zero i Gent gran, oferim eines als professionals i a la gent gran per prevenir, detectar i actuar contra el maltractament, a través de:

  Formació als professionals

  Adreçada a diferents col·lectius en contacte proper amb gent gran, per promoure conductes de bon tracte i proporcionar-los eines per identificar, detectar casos i adquirir coneixements i habilitats per actuar.    

  Activitats adreçades a la gent gran           

  Campanya de conscienciació en què la gent gran és la protagonista. Es fan col·loquis i tallers dissenyats per dotar-los d'eines de detecció i actuació davant de situacions de risc. 

  Sensibilització

  Per conscienciar, fer aflorar casos invisibles, oferir recursos i promoure el bon tracte, la campanya s'adreça a la gent gran i a la població en general. 

  Actuació

  S'està fent una prova pilot d'un model d'actuació que consisteix a establir una comissió tècnica de seguiment del protocol per implementar-la en clau territorial amb la implicació de tots els organismes i agents que intervenen localment en l'atenció a la gent gran. 

  D'aquest pilotatge s'obtindrà una guia per a la replicació autònoma del model.

 • Un programa per formar, sensibilitzar i actuar contra el maltractament a la gent gran

 • 1.913 professionals han estat formats des del 2012

 • 644 professionals  han estat formats el 2015